Her har vi samlet høydepunkter fra årets Zerokonferanse for alle som jobber i kommunesektoren med lokale klimatilak og som vil være med å drive det grønne skiftet videre.

IMG_3748

Dag 1, onsdag 12. november:

– Utdeling av prisen Årets lokale klimatiltak 2014 (KS og ZERO)

– Lunsjdebatt om fremtiden for elbilvirkemidlene i klimabilutstillingen, med Nikolai Astrup (H) og Marianne Marthinsen (Ap)

– Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, snakker om hvordan Norge må omstille seg mot 2030 for å møte klimautfordringene

– Professor Thomas B Johansson, ved Universitetet i Lund, snakker om arbeidet han ledet for hvordan Sverige skal få en fossilfri transportflåte innen 2030

Dag 2, torsdag 13- november:

– Kjør elbuss eller hydrogenbuss til frokostomvisning på Powerhouse Kjørbo, verdens første bygg som er rehabilitert til plusshus
(se mer info og egen påmelding her)

– Bolken “Ta valget, bli en nullutslippskommune”, med politisk ledelse i spydspisskommunene Tynset, Lier, Arendal og Østfold som vil inspirere alle kommuner til klimahandling i forkant av lokalvalget neste år, innen transport, bygg og energi.

– Bolken “Byene leder an – nullutslipp energisystem i praksis”, om Oslos nye klima- og energistrategi, “Fra bensinstasjon til energistasjon” med Bergen og Akershus, om nullutslippsferjer og nullutslippsbyer m.m.

– Bolken “Ny klimapolitikk – finnes det ideologiske forskjeller mellom partiene?”, der vi blant annet spør om partiene mangler en helhetlig tilnærming til klimapolitikken.

– Bolken “En fornybar revolusjon på fire hjul”, om blant annet klimafotavtrykket til elbilen og muligheten for å putte sol og vind på tanken.

– Bolken “Når det smarte huset møter det smarte nettet”, om blant annet et nullenergi-boligfelt i Arendal, Powerhouse, smartgrid, solceller og elbil etc.

– Bolken “De tunge tiltakene i transportsektoren”, om biodrivstoff i fly og tungtransport, samt elektriske lastebiler

– Lunsjsamtale om trender, teknologi og forbrukerpreferanser innen klimabiler og hvordan vi reiser i 2030, i klimabilutstillingen

– Felles avslutningssesjon der næringslivet utfordrer partilederne med et veikart til 2030

Se fullt program og påmelding: www.zerokonferansen.no

Velkommen skal dere være!