fbpx
27. februar 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Kommuner sliter med egne klimamål – her er ZEROs sjekkliste for klimaledelse

– Ved å bruke vår sjekkliste, kan kommunene ta i bruk hele sitt klimahandlingsrom, sier Jenny Skagestad, rådgiver for storby og transport i ZERO

Ny gjennomgang gjort av NRK viser at flere kommuner er langt bakpå med arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

I 2008 ble Stortinget enige om et klimaforlik som innebærer en nasjonal utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2020. Kommunene fikk da i oppdrag å utarbeide lokale klima- og energihandlingsplaner.

Ordfører etterspør statlig støtte

Drøye ti år senere viser en gjennomgang av NRK at flere kommuner henger bakpå i dette arbeidet.

Hør Her og Nå-sendingen på NRK P1: «Klimajåleri hos politikere: Jenny Skagestad fra ZERO» 

Blant annet i Ringsaker opplever de en økning i klimagassutslippene de siste ti årene.

– Vi har en økning innen transport og landbruk, samtidig ser vi også en betydelig velferdsøkning. Det hjelper ikke med politiske vedtak hvis ikke innbyggerne er med på målene, sier ordfører Anita Ihle Steen til NRK.

Hun mener staten må bidra i større grad i å motivere kommunene til klimakutt, blant annet med verktøy for å gjennomføre klimaplaner.

ZERO sjekkliste for klimaledelse

Jenny Skagestad, rådgiver for storby og transport i miljøstiftelsen ZERO, påpeker at mange kommuner allerede er godt i gang med en rekke gode klimatiltak, men at langt flere har til gode å sette klimaarbeidet i system.

– Vi opplever at kommunene har langt bedre forutsetninger for å lykkes i dag enn da de laget den første klimaplanen i 2009. ZERO har laget en sjekkliste for klimaledelse som kan hjelpe kommunene med å ta i bruk hele sitt handlingsrom for grønn omstilling. Vi har også utarbeidet en sjekkliste for konkrete, lokale klimatiltak, sier Skagestad.

Her finner du ZEROs sjekklister på klimaledelse og lokale klimatiltak.

Rekordsøkning fra kommuner til statlig støtte til klimatiltak

Det er ikke alltid lett å prioritere penger på kommunebudsjettet til klimatiltak. ZERO fikk i 2015 gjennomslag for en støtteordning fra staten til kommunene. Denne heter Klimasats, og skal for 2019 dele ut 200 millioner kroner til lokale klimatiltak. Kommunene har anledning til å søke om midler gjennom denne ordningen, og da fristen gikk ut 15. februar i år, fikk Miljødirektoratet inn rekordmange søknader.

– 574 prosjekter søkte om i overkant av en halv milliarder kroner i støtte. Dette viser at viljen og entusiasmen for å gjøre klimatiltak i kommune-Norge er stor. ZERO mener derfor at bevilgningen til Klimasats bør økes betydelig i Statsbudsjettet for 2020, avslutter Skagestad.