fbpx
6. oktober 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Kortsiktig satsing på karbonfangst og -lagring

03-2013three
ZERO mener det er bra at regjeringen foreslår 360 millioner kroner til konseptstudier av fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering. Og at alle tre potensielle fangstprosjekter, Norcem, Yara og Klemetsrud avfallsanlegg, samt transport og- lagringsinfrastrukturen, dermed utvikles videre neste år.

– Nå trengs det imidlertid å få på plass varige ordninger som gir insentiver for å satse på karbonfangst og lagring, for eksempel en panteordning, sier Fløystad.
-Og der innfrir ikke regjeringen i forslaget, til tross for Stortingvedtak om dette gjort i Energimeldingen. Det snakkes om å utvikle kostnadseffektiv teknologi, og overføringsverdien som ligger i dette for andre CCS-prosjekter fremover. Erfaring gjennom teknologisk utvikling er viktig, men ikke nok. Ingen midler er satt av eksplisitt til å utvikle finansieringsmodell(er), utenom å etablere egne kortsiktige skreddersydde avtaler for det enkelte industriprosjektet.

Det vi trenger nå er overordnede større og langsiktige finansieringsmekanismer. ZERO venter å se en satsing på et arbeide for å sikre at karbonfangst og- lagring vil lønne seg for industrien på lang sikt. Det viktigste virkemiddelet for å få realisert fullskala fangstprosjekt er å etablere ordninger som gjør det bedriftsøkonomisk forsvarlig for den enkelte industrieier å velge CO2-fangst som løsning.

-Man holder også fast på en prosess som er dratt ut i tid i forhold til opprinnelige planer og klimaforlik. Industrien trenger ikke  nye perioder med tidstap i påvente av nye politiske budsjettvedtak. Skal denne regjeringen lykkes med å nå de klimamålene som et nesten samlet Storting har satt, kan ikke denne prosessen hales ut over tiår slik som tidligere CO2-renseprosjekt har gjort i Norge. Dersom investeringsbeslutning planlegges først i 2018 eller senere vil den også bli overlatt til en nytt Storting og kanskje en ny regjering. Det gir usikkerhet for industrien og gjør langsiktig planlegging vanskeligere.