ZERO skal styrke staben på transportområdet og søker nå seniorrådgiver/rådgiver for transport.

Miljøstiftelsen ZERO jobber med å fremme utviklingen av nullutslippsløsninger i transportsektoren, og en overgang fra fossile til fornybare løsninger. Vi søker deg som ønsker å bli en del av vårt team av dyktige rådgivere, og som motiveres av tanken på å bane vei for det grønne skiftet i Norge.

Dine arbeidsoppgaver
Du vil utvikle det faglige og politiske grunnlaget for grønn omstilling av transportsektoren. Du får et spesielt ansvar for teknologiutvikling innen kjøretøy og blir en sentral pådriver i ZEROs arbeid for å få til et skifte til fornybar og utslippsfri transport der nyttetransporten er en av hovedprioriteringene fremover. Du skal både lede og bidra i prosjekter, utvikle våre samarbeidsarenaer og arrangementer, samt bidra til tydelig kommunikasjon på ditt område. Du blir sentral i å sørge for at ZERO har den nødvendige kunnskap som skal til for at vi kan fortsette å være en spydspiss i arbeidet med smart og lønnsom omstilling av transportsektoren i et klimaperspektiv.

Aktuelle faglige oppgaver knyttet til stillingen vil være:
– Lede satsinger, prosjekter og analysearbeid i eget fagområde og bidra i prosjekter på tvers
– Være fageksperten overfor våre partnere og øvrige kontaktpunkter
– Gjennomføre teknisk-økonomiske analyser og utvikle gode beslutningsunderlag
– Utvikle konkrete virkemidler i transportpolitikken som bidrar til å nå klimamålene
– Levere analyser, posisjoner og politiske forslag av høy faglig kvalitet
– Forvalte arbeidet mot relevante nettverk, kontaktpersoner og ulike samarbeidsfora
– Bidra til kommunikasjon som støtter opp om målene på området
– Bidra til å utvikle ZEROs kontakt med embetsverk, forvaltning og det politiske miljø

Vi søker deg som har solid kunnskap om og engasjement for disse områdene. Stillingen medfører bred kontaktflate mot transportbransjen, organisasjons- og næringslivet og det sentrale politiske miljø.

Dine egenskaper
– Du har høyere utdanning, gjerne innenfor økonomi-, teknologi- eller ressurs- og energifag
– Du er klimaengasjert og mener at de beste løsningene finnes i skjæringsfeltet fag, politikk og spydspissene i organisasjons- og næringsliv
– Du er en selvstendig, initiativrik og løsningsorientert pådriver med stor kapasitet og gjennomføringsevne
– Du er analytisk og har evne til å innhente, bearbeide og omsette kompliserte fakta til lett kommuniserbare og relevante politiske innspill
– Du har god kompetanse om og oversikt over politikkutformingen i Norge
– Du har relevant arbeidserfaring og erfaring med analysearbeid helst innen transport og/eller politikk
– Du har god kunnskap om transportmarkedet, og god forståelse for tekniske og økonomiske forhold
– Du har god kunnskap om samfunnsutviklingen og hvordan denne kan påvirkes
– Du er positiv og trives i en hektisk hverdag

ZERO tilbyr et engasjert og kunnskapsrikt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver. Du vil få mulighet til å utvikle din egen rolle, samt bidra i å videreutvikle organisasjonens strategi på området.

Vi er lokalisert i moderne lokaler på Youngstorget i sentrum av Oslo.
Lønn etter avtale. Eventuelle spørsmål kan rettes til fagansvarlig for transport, Christine Holtan Bøgh, tlf. 915 82 971.

Søknadsfrist 31. mai 2019
Søknad sendes til soknad@zero.no