5. april 2017

Legger asfalt, mangler strøm

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=»7597″ img_size=»full»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Legger asfalt, mangler strøm

– Regjeringen fortjener skryt for at de i NTP setter ambisiøse mål for innføring av utslippsfrie kjøretøy. Det som mangler er planer og penger for å få på plass ladeinfrastrukturen som trengs for å nå disse målene, sier Marius Holm, leder i ZERO.

ZERO er fornøyde med at regjeringen og samarbeidspartiene har klare mål for innfasing av utslippsfrie kjøretøy: Nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være utslippsfrie etter 2025, og innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler også være nullutslipp. Men NTP mangler planer og anslag for investeringer i ladeinfrastrukturen og hydrogenstasjonene som skal til for å nå målene.

– NTP må legge planer, ikke bare for asfalt, men også for lading. Regjeringen har laget en investeringsplan på 1000 milliarder kroner for transportinvesteringer de neste årene, men de har ikke prioritert å legge inn noe til infrastrukturen som må på plass for å legge til rette for utslippsfri transport. Tilgang til lading langs hele veinettet i hele landet er helt sentralt for at folk skal skifte til elbil, sier Holm.

Elbilforeningen har beregnet at vi trenger 3000 hurtigladere og at det er et investeringsbehov på en milliard i året til utbygging av lading fram til 2020.

Hvis Norge skal nå klimamålet om 40% kutt innen 2030, må vi oppnå minst 50% kutt i transportsektoren, slik transportetatene la til grunn i sitt grunnlagsdokument. Samferdselsdepartementet har utviklet et “disruptivt scenario”, med bla 1,5 mill. elbiler i 2030. NTP har imidlertid ikke noe eget klimamål.

– Hvor er det blitt av halveringsmålet for utslippskutt? Det er en stor svakhet at regjeringen har kuttet et slikt tydelig mål om kutt, sier Holm.

ZERO er for øvrig svært fornøyde med at Regjeringen setter mål om innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipp, og at de har ambisjon om at innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller være lav- og nullutslippsfartøy. Det er også svært bra de vil sette et omsetningskrav på 1. pst. bærekraftig biodrivstoff i luftfart fra 2019, med mål om 30 prosent i 2030, og at det stadfestes “at det alltid skal lønne seg å velge nullutslipp ved kjøp av bil”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]