fbpx
22. juni 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Kan vi lovfeste 100% utslippsfritt nybilsalg innenfor EØS?

ViewImage.aspx

Et enstemmig Storting har stilt seg bak målet om at innen 2025 skal 100% av nybilsalget være utslippsfritt. Et tilbakevendende spørsmål har vært hvorvidt EØS-avtalen tillater at Norge lovfester at det kun tillates salg av utslippsfrie biler.

Professorene Tarjei Bekkedal og Finn Arnesen ved Senter for Europarett har utredet problemstillingen for ZERO. Utredningen viser at en slik lovfesting vil kunne være i tråd med hoveddelen av EØS-avtalen, selv om en forordning som i dag regulerer utslipp fra biler solgt i EU/EØS, gjør at et slikt lovvedtak er betinget av samtykke fra EØS-komiteen.

Et vedtak om at man vil lovfeste dette i Norge vil uansett kunne være viktig for å sette fart i lignende prosesser i andre europeiske land. Det tyske Bundesrat har allerede bedt Kommisjonen om å utarbeide direktiver som kun tillater utslippsfrie biler fra 2030.

Les hele utredningen her: Utredning – lovfesting av utslippsfritt nybilsalg