fbpx
12. april 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Maritim næring ønsker strengere krav fra politikerne 

Maritim næring ønsker strengere krav fra politikerne

Oppsummering og presentasjoner fra frokostseminaret «Utslippsfrie fjorder og maritim sektor»
(oppdatert kl 14.05 den 12/4)

Kåre Gunnar Fløystad og Erik Ianssen ønsket velkommen på vegne av arrangørene ZERO og Maritime CleanTech

På seminaret «Utslippsfrie fjorder og maritim sektor» denne uken etterlyste flere sentrale aktører fra bransjen strengere krav fra politikerne, slik at det blir konkurranse om å levere langsiktige, utslippsfrie løsninger i maritim sektor.

Lengst gikk Dagfinn Neteland i Fjord1, som mente at tiden for dieselferger snart er forbi. Rundt 60 batteridrevne bilferger  er i bestilling som følge av strengere miljøkrav, og da er det ikke langt igjen til Norges ca 200 bilferger er faset ut.

Dagfinn Neteland, adm.dir. i Fjord1, ønsker seg strengere klimakrav til næringen

Flere aktører påpekte at infrastrukturen må på plass i havnene langs kysten. Både krav om utslippsfri innseiling og støtte til infrastruktur må til. I den forbindelse kom det en god nyhet, nemlig at Pilot E kommer med en tredje utlysning til Utslippsfri Maritim transport 2.0, som blant annet skal støtte infrastruktur, skip som går i høyere fart og over lengre strekninger utslippsfritt, og utslippsfrie løsninger for seiling i fjorder og når skipet ligger havn.

En annen god nyhet var at Trøndelag Fylkeskommune har valgt fem konsortier som skal konkurrere om å levere utslippsfrie hurtigbåter som skal gå i trafikk i Trondheimsfjorden.

 

Politikerpanelet var gjennomgående positive til strengere krav.

I paneldebatten kom det frem at politikerne var gjennomgående positive til å stille klimakrav. Flere tok signalet fra bransjen, og Lars Haltbrekken (SV) mente politikerne har et ansvar for å følge opp når bransjen mener kravene er for slappe.

Arrangørene ZERO og Maritime CleanTech var godt fornøyd med det som kom frem på seminaret.

– Bransjen ga på dette seminaret et tydelig signal til politikerne om at norsk maritim næring er klar for levere utslippsfrie løsninger i alle ledd. Men vi må få ambisiøse klimakrav for å utløse den konkurransen og teknologiutviklingen vi trenger. Da kan vi bygge opp en norsk maritim næring som både er lønnsom og leverer verdensledende utslippsfrie løsninger, sier Hege Økland, daglig leder i Maritime CleanTech.

Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen ZERO, understreker betydningen av at vi får positive vedtak i Stortinget når dok 8 forslaget til SV behandles 26.april.

– Med vedtak om å seile utslippsfritt i fjordene våre, kan vi få frem det beste norsk maritim næring har av utslippsfri teknologi. Et slikt vedtak kan få store positive ringvirkninger. Hvis vi gjør det til et konkurransefortrinn å seile utslippsfritt i våre fjorder, vil aktører som har eller legger til rette for utslippsfri fremdrift tjene på dette.

Nedenfor finner du alle presentasjonene som ble holdt. I tillegg kan du høre og se streamen fra seminaret på vår Facebookside

The Fjords

Maritime CleanTech

Havila

Fjord1

Bergen Havn

Greenstat

Statoil

BKK

PILOT-E

Wärtsila

Sjøfartsdirektoratet

Yara

Statens Vegvesen

Stena Line

Color-Line

Trøndelag fylkeskommune