fbpx
Rådgiver, storby og transport

Jenny Skagestad

Jenny jobber med utslippsfrie løsninger og klimaledelse i kommuner og fylker, blant annet med prisen Årets lokale klimatiltak. Hun jobber med nyttetransport, kollektivtransport, anleggsplass og klimakrav i innkjøp. Jenny leder også Skifts pilot for utslippsfritt Svalbard.

Jenny er utdannet samfunnsgeograf, og kommer fra en stilling som klima- og energirådgiver for Oslo kommunes Klima- og energifond. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjons- og policyrådgiver i WWF-Norges internasjonale avdeling. Jenny har bakgrunn fra Natur og Ungdom og har sittet i styret til Regnskogfondet.