fbpx
Fagansvarlig maritimt og hydrogen

Liv-Elisif Kalland

Liv-Elisif jobber med klimaløsninger knyttet til hydrogen innen maritimsektor, landtransport og industri. Tidligere har hun også hatt hovedansvaret for arbeid med tungtransport og jobbet mye med industriarbeidet i ZERO. Hun har en doktorgrad i materialkjemi fra Universitetet i Oslo hvor hun fordypet hun seg i materialer til blant annet brenselceller.