fbpx
Seniorrådgiver, finans

Morten Svelle

Morten Svelle arbeider med fornybar energi i fremvoksende markeder og utviklingsland i ZERO. Han har vært fagdirektør for fornybar energi i Utenriksdepartementet og avdelingsdirektør i Norad. Morten har vært ministerråd ved ambassaden i Uganda og har bakgrunn fra NVE, Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. Morten er cand. real. fra Universitetet i Oslo og studier ved BI.