fbpx
1. september 2022

Nå kan du søke på Zeroakademiet 2022-2023!

Snarveier: (autogenerert)

Få den nyeste kunnskapen, knytt kontakter og ta del i samfunnsdebatten.

Fremtidens klimaledere

Vi er inne i et avgjørende tiår for klimaet og kloden. Det er nå vi må ta i bruk de gode løsningene som finnes, og vi ønsker å gi et springbrett til deg som har engasjement og vilje til å skape endring. Er du en ung klimaleder for fremtiden, som jobber i politikk, næringsliv, akademia eller en interesseorganisasjon, og ønsker påfyll og nettverk for å skape enda bedre resultater?

Zeroakademiet er en arena hvor du som ung voksen (25-35 år) får innføring i klimaløsninger og hvordan du selv kan ta en aktiv rolle i omstillingen til et utslippsfritt samfunn. Du vil få et inspirerende nettverk av unge med samme engasjement, men med ulike roller og ståsteder i samfunnet, og bli kjent med mentorer med lang erfaring innen klimaledelse. Akademiet er politisk nøytralt og søker deltakere fra alle fløyer for spennende læring, debatt og idéutveksling.

Som deltaker i Zeroakademiet får du opplæring i det viktigste og siste av kunnskap om klima og klimaløsninger, problemløsing og endringsledelse, og støtte til å bruke ditt eget handlingsrom for å skape endring gjennom et kursopplegg som består av:

● Akademisamlinger med faglige innlegg, diskusjon og gruppearbeid fra relevante innledere og nøkkelpersoner i alt fra næringsliv, politikere, forvaltning i stat og kommune og akademia, i tillegg til ZEROs dyktige fagressurser.
● Zerokonferansen 24. november er inkludert i akademiet, som også er datoen for første samling.
● Mentoring i grupper fra sentrale og erfarne ressurspersoner.
● Bidra til å produsere nye ideer og initiativ inn i dagens samfunnsdebatt
Bli en del av Alumninettverket og få med faglig påfyll og sosialt fellesskap også utover kursrekken

Zeroakademiet søker deg som er

● Ung voksen, 25-35 år
● Ung i organisasjonslivet. Det kan være i interesseorganisasjoner eller hos andre relevante aktører i sivilsamfunnet
● Ungdomspolitiker. Gjerne med erfaring og verv på nasjonalt nivå
● Ung i næringslivet, som jobber innenfor bærekraft og miljø, eller har ønske om å påvirke bedriftens bærekraftsarbeid
● Ung i akademia med engasjement for klima
● Engasjert ung voksen med bankende hjerte for klimasaken

Last ned invitasjon for videredeling her!

Praktisk informasjon

● Kursperioden er fra november 2022 t.o.m. juni 2023. Sammensatt av 4 samlinger, i tillegg til arbeid i mentorgruppene utenom samlingene.

  • Samling 1 (inkluderer Zerokonferansen): 23. – 24. november
  • Samling 1 (+ 2t ettermiddag): 5. januar
  • Samling 2: 15. – 16. februar
  • Samling 3: 19. – 20. april
  • Samling 4 (studieturen): 19. – 21. juni

● For kandidater fra næringslivet og offentlig sektor har akademiet en egenandel som skal dekkes av arbeidsgiver. Kandidater fra næringslivet har en egenandel på kr 25 000,-. Kandidater fra offentlig sektor har en egenandelen på kr 10 000,-. Det er viktig at dette er avklart med arbeidsgiver før søknad sendes inn. Kandidater utenom næringslivet/offentlig sektor har ikke egenandel.

Deltakere rekrutteres åpent gjennom en søknadsordning med opptak til årets rundt 23 akademiplasser. Utvelgelsen av kandidater gjøres med tanke på å skape en mangfoldig gruppe med forskjellige bakgrunner politisk, geografisk, kjønnsmessig, samt fra ulike bransjer

Søkere som får plass på akademiet må ha mulighet til å prioritere samlingene og gruppearbeidet. Derfor må søkere sette av alle samlingsdatoene nevnt over, dette av respekt for sine potensielle meddeltakere og andre søkere som ellers kunne fått plass. 

Slik søker du

Send inn dette skjemaet der du legger ved CV og motivasjonsbrev i PDF-form. I motivasjonsbrevet ønsker vi at du begrunner din motivasjon og drøfter hvordan du ser din mulighet til, og ønske om, å bidra til raskere utslippsreduksjoner og et konkurransekraftig, grønt Norge. Fortell oss gjerne om ditt engasjement og/eller dine verv i frivillig sektor, politikk eller roller i næringsliv og akademia, og hvordan du ser din mulighet til, og ønsker om, å påvirke. 

● Søknadsfrist er 30. september 2022

● Spørsmål kan sendes til zeroakademiet@zero.no.

“Zeroakademiet har lært meg hvordan vi kan utvikle effektive klimaløsninger i samarbeid med næringslivet og det offentlige. Vi trenger alle med på laget dersom vi skal løse vår tids største utfordring.”

Hans Jacob Huun Thomsen, landsstyremedlem, Unge Venstre – deltaker på Zeroakademiet 2021/2022

Takk til Zeroakademiets samarbeidspartnere: