fbpx
13. oktober 2015
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Nå kommer utslippsfrie ferger til fylkessambandene

Hele ferge-Norge var 13. oktober samlet på elfergen Ampere for å lære og forberede skiftet til utslippsfrie ferger over hele landet. – Fra før har Stortinget vedtatt at alle statlige fergeanbud skal ha krav til nullutslippsteknologi. Nå forventer vi at fylkene kommer etter, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO.

Se video og presentasjonene fra seminaret nederst i saken!

ZERO og Kollektivtrafikkforeningen arrangerte 13. oktober seminar i Bergen med 110 deltakere fra fylkeskommuner og kollektivselskaper. Etter seminaret dro de i samlet flokk på befaring på Ampere, verdens første elferge, i Oppedal.

I desember 2014 vedtok Stortinget å be «regjeringen sørge for at alle fremtidige fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette». I lokalvalgkampen tok mange fylkespolitikere til orde for å sørge for det samme på fylkesfergene.

– Nå kommer det grønne skiftet for fullt til fylkesfergene også, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO, som er oppmuntret over at dagens seminar er fullstendig fulltegnet.

På seminaret ble deltakerne presentert for gode fornybare løsninger for fergedrift fra batteriferger og biodrivstoff som nå kan tas i bruk i stor skala på fergesamband over hele landet.

Statens vegvesen er i gang med omstillingen i riksvegferjedriften. Det neste anbudet med krav til batteriferge på riksveisamband er nå annonsert for Anda-Lote sambandet, der det stilles krav til en elektrisk ferge og en lav- eller nullutslippsferge på enten strøm og/eller biodrivstoff.

De fleste av landets fergesamband (102 av 119 fergesamband) er imidlertid drevet av fylkene.

– Det er viktig at fylkene nå kommer i gang med skiftet til utslippsfri teknologi, sier Gjerset.

Det grønne skiftet til fornybar fergedrift leder an i det grønne skiftet i hele maritim sektor. Den helelektriske batterifergen Ampere er i drift på sambandet Lavik-Oppedal. Også i eksisterende fartøy tas batteri i bruk, som fergen Folgefonn som er bygget om til ladbar hybrid. Andre fornybare løsninger er biodrivstoff som tas i bruk på eksisterende ferger på Indre Sogn sambandene fra 2016.

– Dette er et klimatiltak som vil ha store ringvirkninger gjennom teknologiutvikling og økt etterspørsel etter nye løsninger for hele den maritime sektoren, sier Gjerset.

Se program for dagen under.

For mer informasjon eller kommentarer, ta kontakt med:

– Marius Gjerset, Teknologiansvarlig. Mobil: 92 65 60 10

– Benjamin Myklebust, Teknologisk rådgiver transport. Mobil: 908 80 531

Program

 • Velkommen v/ Oddmund Sylta, Direktør Skyss/ Kollektivtrafikkforeningen.
 • Grønt skifte til fornybar fergedrift. Marius Gjerset, ZERO.
 • Mulighetene for utslippsfri fergedrift. Odd Moen, Siemens.
 • Skifte til fornybar fergedrift i Hordaland fylkeskommune. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.
 • Fossilfritt fergedrift 2020. Kjersti Helene Midttun, Ruter.
 • Hva trengs for å få nok strøm fram til kai? Rapport fra Energi Norge av DNVGL. Ulf Møller, Energi Norge.
 • Nye landstrømanlegget i Bergen Havn, Even Husby.
 • Biodrivstoff for lavutslippsløsninger. Hva er tilgjengelig biodrivstoff løsninger?  ECO1, Geir Harald Ingeborgrud.
 • Testing av biodrivstoff på fergemotor i samarbeid med Fjord1 og ECO1. Arnljot Kristiansen, Gas & Diesel Power.
 • LBG (flytende biogass) til ferjedrift. Lars Tveitan Østvold, AGA.
 • Kaffepause
 • Gjennomføring av krav til nullutslipp og lavutslipp på riksveisambandene. Joachim Rønnevik, Statens vegvesen.
 • Støtteprogram for fornybar skip og infrastruktur. Petter Hersleth, Enova.
 • NOx-fondets støtteordning for batteridrift og fornybart drivstoff på ferger. Tommy Johnsen, Næringslivets NOx Fond.
 • Kartlegging av de viktigste utfordringene for at null- og lavutslippsløsninger tas i bruk på fylkeskommunale ferjesamband, Martin Christian Wold DNV GL.
 • Grønn maritim fremtid regelverk og muligheter, Lasse Karlsen, Sjøfartsdirektoratet.
 • Stortingets politikk for gjennomføring av null- (og lavutslippsteknologi) for fergedriften. Nikolai Astrup (H), nestleder Energi- og Miljøkomiteen Stortinget.
 • Gjennomføring av fornybar fergedrift på fylkessambandene. Samtale Nikolai Astrup, Statens Vegvesen, Enova, NOx-fondet, Kollektivtrafikkforeningen og ZERO.

Presentasjoner på bussen på vei til Ampere:

 • Erfaringene fra Ampere. Sigvald Beivik, Norled.
 • Løsningene og erfaringene fra Ampere. Ketil Aagesen, Siemens.
 • Ampere og nye batteriferger fra norske verft.  Edmund Tolo, Fjellstrand.

Her er presentasjonene fra seminaret:

1. Skyss

2 ZERO

3 Siemens

4 Hordaland fylkeskommune Tom-Christer Nilsen

5 Ruter

6 Energi Norge

7 Bergen Havn

8 Gas&Diesel

9 AGA

10 Eco-1 bioenergi

11 Statens Vegvesen

12 Enova

13 NOx-fondet

14 DNVGL

15 Sjøfartsdirektoratet

Video fra seminaret finner du her:

Spilleliste hele seminaret: