fbpx
3. juni 2019

Næringslivets klimapris 2019

Næringslivets klimapris deles i år ut for sjette gang. I 2018 vant Yara og Kongsberggruppen for utviklingen av Yara Birkeland, tidligere vinnere er Elkem Solar, Borregaard, Scatec Solar, og elfergen «Ampere».

Vinnerne fra 2018: Yara og Kongsberggruppen for Yara Birkeland

Vi håper på nominasjoner fra alle som ønsker å vise frem hva de gjør for å få frem ny klimateknologi og nye løsninger!

Fristen for nominasjoner er 15. oktober 2019!

Om prisen
Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran på området. Skal Norge lykkes med grønn vekst, må vi få en grønn og lønnsom kobling mellom klimapolitikk og næringsliv. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak. I fjor fikk vi mange nominasjoner fra høyst ulike bransjer, noe som viser at det drives et betydelig innovasjonsarbeid i norsk næringsliv for å bidra til et grønt skifte.

Hvem kan få prisen?
Vi ønsker å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydelige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi. Kriteriene kan du lese nederst i denne saken. Et tiltak må ikke «score» på alle kriteriene for å nomineres.

Juryen består av:
Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO
Marius Holm, leder i ZERO
Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Kriterier for nominasjoner til Næringslivets klimapris:
1) Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge*
2) Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt
3) Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling
4) Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial
5) Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid

*kan være utenlandsk eid

Ønsker du å nominere en bedrift til årets pris? Kontakt Jon Evang på jon.evang@zero.no, eller Per Anker-Nilssen på per.anker-nilssen@nho.no.