fbpx
20. desember 2021

NGI donerer prispenger til ZERO og klimasaken

NGI – Norges Geotekniske Institutt ble tildelt Miljøringenprisen for prosjektet «Bærekraftig gjenvinning av betong». Prisen består av en gullspade-plakett og en pott på 40 000 kroner som tildeles en veldedig organisasjon bestemt av vinneren.

– Siden samarbeid og kunnskap er nøkkelen til suksess i kampen for betongen, ønsker vi å tildele pengene til Miljøstiftelsen ZERO. De mener for at klimaløsninger skal være effektive må de være konkurransedyktige og tilgjengelige for alle, og her kunne jeg ikke vært med enig, sier prosjektleder Cathrine Eckbo i NGI.

Fra venstre: Cathrine Eckbo, prosjektleder i NGI og ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland. Foto: NGI

Utrolig takknemlige

– Vi er utrolig takknemlige for anerkjennelsen og støtten fra NGI. Vi er også glade for at NGI har tatt så på kornet akkurat hva vi forsøker å få til. Det haster å kutte utslipp, og vi har mye av teknologien som trengs for å klare det. Nå trenger vi politiske virkemidler for å rulle ut og skalere opp de grønne løsningene,  sier Sigrun Aasland, leder i ZERO. 

Skal regjeringen nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030, må norske utslipp falle dramatisk i årene som kommer. Vi skal fra omtrent 50 millioner tonn til 23 millioner tonn innen ni år.

– Alt dette vil kreve en betydelig innsats fra både bedrifter og politikere. Vi jobber hver dag med å få næringslivet til  å ta i bruk grønne løsninger, og med å vise politikerne helt konkrete virkemidler som kan utløse raskere omstilling og utslippskutt.

Bærekraftig gjenvinning av betong

– Jeg ønsker på vegne av hele prosjektgruppen å si tusen takk til Miljøringen for tildelingen av denne prisen. Vi har jobbet intensivt med prosjektet de siste årene, så en slik anerkjennelse setter vi stor pris på, sier Eckbo.

Fra 2019 ut 2020 har NGI jobbet med flere sentrale aktører samt miljømyndighet for å finne gode løsninger på hvordan man kan gjenvinne betong på mest mulig miljøvennlig måte. En av hovedutfordringene knyttet til betonggjenvinning er potensiell spredning av det giftige stoffet krom 6.

Resultatene fra studien viste at det lekker betydelige mengder krom 6 ut fra betongen alene, men når dette kromet kommer i kontakt med organisk jord ble alt kromet immobilisert. Dette kan bety at spredningen av Cr(VI) fra gjenvunnet betong ikke er et så stort miljøproblem som først antatt.