fbpx
6. juni 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Norsk gasspolitikk er et blindspor

Norsk gasspolitikk er et blindspor

Av fagansvarlig energisystem Einar Wilhelmsen, Miljøstiftelsen ZERO
(innlegget stod på trykk i VG 6.juni 2018)

I et leserinnlegg i VG prøver Olje- og energiminister Terje Søviknes å la norsk gass ta æren for Storbritannias store klimakutt. Dessverre tar statsråden feil. De britiske klimakuttene skyldes at engelskmennene bruker mindre av både både gass og kull.

Storbritannia har lagt ned nesten all kullkraften sin de siste to-tre årene, og klimagassutslippene har stupt. Det er svært gode nyheter. Statsråden hevder at britenes klimakutt kommer av at de har erstattet kull med gass. Det er ikke riktig. Britene har kuttet i gasskraften de siste årene, samtidig som de har gjennomført en stor satsning på fornybart.

Siden 2010 da britisk fornybarutbygging skjøt fart har nemlig gasskraftproduksjonen falt med 25 prosent, mens kullkraften er redusert med 80 prosent. Så hva skyldes klimakuttene, hva har erstattet kull og gass? Gass er det i hvert fall ikke, for det bruker de jo mindre av!  Statistikken fra britiske energimyndigheter er soleklar. Kuttene skyldes at det er bygget ut mer fornybar energi og at strømforbruket er redusert. Fornybar energi og energisparing har erstattet både gass og kull, og gitt britene rekordlave klimagassutslipp.

Faktisk er det slik at all bruk av gass totalt sett i Storbritannia er redusert, ikke bare bruken av gasskraft. Før brukte britene mye gass til oppvarming, mer enn til å lage strøm. Men siden 2010 har gassforbruket til oppvarming falt med nesten 100 TWh. Til sammenligning er hele den norske vannkraftproduksjonen i et normålår på 133 TWh. Britene satser også stort på energieffektivisering og alternativ oppvarming, og dette spiser hver eneste dag en liten bit til av markedet for gassen.

Norske myndigheter og norsk olje og gassnæring holder fast på tanken om at gass skal redde verden. For er det ikke slik at gass er bedre enn kullkraft? De ser bort fra at fossil gass også er en gass med store CO2 utslipp. Hverken verden, Norge eller EU når klimamålene om vi baserer oss på å bruke fossil gass og slipper CO2en ut i atmosfæren. Nabolandene våre har skjønt dette, og klimapolitikken deres erstatter både gass og kull.

Ta en titt på Nederland,  som nylig vedtok å avvikle bruk av fossil gass til oppvarming. Den samme utviklingen vil vi se i nabolandene, enten det er Nederland som nå kaster ut gassen fra oppvarmingen, Danmark som snart har lagt ned all gasskraft og får gassfyring ut av fjernvarmen eller et annet sted. Samtidig gjør nye teknologier at fornybar strømproduksjon spiser opp markedet for gasskraft. Mer nettutbygging mellom landene i Europa, digitalisering og ikke minst det voldsomme kostnadsfallet på batterier gjør at fornybar kraft kan ta stadig større markedsandeler. Alt sammen på bekostning av fossil gass og kull.

Framover vil gassbruken i England fortsette å falle. Hvert eneste nye vindu med isolerglass, hver meter fjernvarmeledning som legges i bakken, hver eneste varmepumpe vil erstatte gass som før ble brukt til oppvarming. Og siden kullet nå i praksis er lagt ned vil ny fornybar strømproduksjon, hver eneste britiske vindturbin, ny atomkraft og alle solcellepanel som monteres erstatte gass. Derfor er Norges nåværende gasspolitikk et blindspor, som fører til økende økonomisk risiko for A/S Norge, og til at vi låser oss til store investeringer i olje- og gassløsninger som vi vet at vi i fremtiden skal bort fra.