fbpx
14. mai 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Norsk prosessindustri – en del av det grønne skiftet

ZERO har lenge jobbet for en lønnsom og innovativ nullutslippsindustri i Norge. Prosessindustrien i Norge er en viktig del av det grønne skiftet og for at vi skal nå målene om kutt av klimautslipp. Derfor var det med stor interesse ZERO besøkte Eyde-nettverket i Agderfylkene 8. og 9. mai.

Industrien har bygget seg opp ved kraftkrevende prosesser med utslipp av flere typer klimagasser de siste 150 årene i Norge. Norsk industri har allikevel klart å snu utslippskurven og kuttet nesten 40 % av sine klimautslipp sammenlignet med 1990-tallsnivå. Derfor mener ZERO at industri i Norge er en selvsagt del av det fremtidige nullutslippssamfunnet.

Eyde-nettverket er en sammenslutning av 10 prosessindustribedrifter på Sørlandet. Ni av ti bedrifter eies i dag av internasjonale konsern. Samlet har de en omsetning på 10 milliarder kroner, driver forskning og utviklingsvirksomhet for ca 270 millioner kroner årlig og har investert 9,4 milliarder kroner de siste ti årene (Kilde: Eyde-nettverket nettsider).

ZERO på besøk hos Saint-Gobain. Fra venstre; Helene Fladmark (Eyde-nettverket), Lars Petter Maltby (Saint-Gobain), Svein Sundsbø og Gøril Andreassen (ZERO) og Pål Runde (Saint-Gobain)
ZERO på besøk hos Saint-Gobain. Fra venstre; Helene Fladmark (Eyde-nettverket), Lars Petter Maltby (Saint-Gobain), Svein Sundsbø og Gøril Andreassen (ZERO) og Pål Runde (Saint-Gobain)

 

Bedriftene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet, fra aluminium og silisiumkarbid til kontrastvæske for røntgenbilder. Alle bedriftene har egne mål, men knyttes sammen i overbevisningen om at de produserer materialer som verden trenger i en bærekraftig fremtid. I hver av bedriftene foregår det forskning og utvikling for å stadig å bli bedre på energibruk og klimautslippskutt.

På turen besøkte ZERO fire bedrifter i Eyde-nettverket: Saint-Gobain i Lillesand, Nikkelverket Glencore i Kristiansand, Alcoa på Lista og GE Healthcare på Lindesnes.

ZERO på besøk på GE Healthcare på Lindesnes
ZERO på besøk på GE Healthcare på Lindesnes
ZERO på besøk på Alcoa på Lista
ZERO på besøk på Alcoa på Lista

ZERO arbeider for en klimapolitikk som gir rom for teknologiutvikling, og forutsigbarhet for investeringer. For ZERO er det viktig å bli kjent med industriens behov for å nå målet om null utslipp i 2050. Derfor er bedriftsbesøk og dialog med firmaene som står i arbeide til vanlig en viktig del av ZEROs arbeid.

ZERO mener at norsk klimapolitikk bør skape endringer på de arenaer der Norge kan gjøre en forskjell, og der effekten av det vi gjør i Norge går utover våre landegrenser. Norske bedrifter som er en del av internasjonale konsern, og driver med forskning og utvikling er grunnleggende for å skape slike endringer. Bedriftene som tok imot ZERO på besøk hadde forberedt seg godt, og det ble diskutert blant annet hvor godt det statlige rammeverket for industrien fungerer i dag.

Faglige presentasjoner og politiske utfordringer kjennetegnet turen til Eyde-bedriftene
Faglige presentasjoner og politiske utfordringer kjennetegnet turen til Eyde-bedriftene

Etter turen til Sørlandet sitter ZERO igjen med et meget fremoverlent og innovativt bilde av bedriftene i Eyde-nettverket.

–  Felles for de store klimatiltakene i prosessindustrien er at de krever teknologiutvikling, utprøving og til syvende og sist store investeringer. Vi i ZERO tror at det er bedrifter som de i Eyde-nettverket, som satser på det grønne skiftet, som vil overleve klimautfordringen. Vi hadde stor nytte av å komme på besøk til bedriftene i Agder, sier ZERO’s Gøril L. Andreassen.

Med på turen var Gøril L. Andreassen (avdelingsleder, industri), Kåre Gunnar Fløystad (politisk rådgiver), Svein Sundsbø (seniorrådgiver) og Marit Flinder Johannessen (kommunikasjonsrådgiver).