2. juni 2016

Nullutslippshavn- og landstrømseminar i Kristiansand 24. august

By Pål Alvsaker (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Sammen med Kristiansand Havn, Kristiansand Kommune, Agder Energi og ABB inviterer ZERO til seminar om løsninger for nullutslippshavna og landstrøm i Kristiansand 24. august.

Seminar om landstrøm og nullutslippshavn

24. august 2016

Sted: Grønt Senter, Kristiansand.

Til påmelding

Program som pdf

Om landstrøm og nullutslipp havn

Det grønne skiftet i maritim sektor er i gang. Verdens første helelektriske batteriferge er i drift i Norge og batterier og strøm er på full fart inn i hybridløsninger. Økt marked og volum for batterier i elbiler har bidratt til en rask teknologisk utvikling som nå gir nye gode muligheter for utslippsreduksjoner i skipsbransjen.

Landstrøm har vært på dagsorden lenge, men med noen få hederlige unntak har det gått tregt. Nå er det i ferd med å endres og vi står på trappene til en stor utrulling av landstrøm. Havna er et sentralt knutepunkt for godstransporten og må lede an for omstilling til fornybar og utslippsfri varetransport.  

I Regjeringserklæringen i 2013 ble det lovet tilrettelegging for landstrøm i flere havner og i ny maritim strategi i 2015 varslet regjeringen en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner som skulle utarbeides i samarbeid med havneeiere for finansiering og andre virkemidler for å oppnå dette.

På seminaret om landstrøm og nullutslippshavn tar tar vi for oss siste nytt fra prosjekter og teknologi, hva er rammebetingelsene og hva trengs for å få til full utrulling av strøm og klimavennlige løsninger i alle havner.

Programmet oppdateres etter hvert.

Program: 09:30-16:00

Innledning

 • Velkommen, ved Kristiansand Havns styreleder Pål Harv (H)
 • Nullutslippshavn og fornybar skipsfart viktig klimaløsning, Benjamin Myklebust Rød, ZERO

Landstrømprosjektene og teknologien

Her vil vi belyse erfaringer med prosjekter og teknologien knyttet til landstrøm.

 • Erfaringer fra Kristiansand Havn, Halvard Aglen, Kristiansand Havn
 • Landstrøm i Kristiansand Havn, Alfred Stensønes, Color Line.
 • Mulighetene med landstrøm i dag, Stian Reite, ABB
 • Standarder for landstrøm, og cruiseskip på strøm i Valldal, Ragnar Gjørven, Landstrømekspert
 • Hvordan blir landstrøm et økonomisk alternativ til fossilt drivstoff? Rune Hvass, Arendal Havn

Nullutslippshavna med fornybar transport i, til og fra havna

I denne delen vil vi belyse muligheter for nullutslippsløsninger som gjør det mulig å seile inn til havna, laste om, og kjøre til og fra havna uten utslipp.

 • Hvordan kan Oslo havn bli utslippsfri? Geir Rognlien Elgvin
 • Elektrisk tungtransport til og fra havna med eHighway, Anders Bylund, Siemens
 • Hvordan kan fornybar diesel gjøre havna fossilfri? Geir H. Ingeborgrud, Eco-1
 • Høyeffektløsning for lading av ferger, Hans Fredrik Moe, ABB
 • Induktiv lading til ferger, Ingve Sørfonn, Wärtilsä

Rammevilkår for nullutslippshavna

Hva må til for at havnene skal bli utslippsfrie?

 • Hvordan legge til rette for strøm til skip?
  • Tariffer for landstrøm, Ole-Petter Halvåg, Agder Energi
  • Hvor langt gjelder leveringsplikten? Og andre problemstillinger i skjæringspunktet mellom nettselskap og havn. Kjell Rune Verlo, NVE
 • Hvilken rolle kan kommunene og havneeierne spille?
  • Erfaringer fra Port of Los Angeles, Marius Gjerset, ZERO
 • Støtteordninger for en mer miljøvennlig havn. Ingrid Aune, Seniorrådgiver Enova

Vi avslutter med en debatt rundt virkemidler og muligheter.

Deltakeravgift: 1400,-

Gå til påmelding

agder energi logoABB2ClaimL_rgb72_29px

Høy oppløselig transparent  kristiansand kommune 2