fbpx
30. oktober 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Nye krefter inn i ZEROs styre

ZERO fornyer styret med flere erfarne og dyktige krefter som vil være med på å løfte og styrke organisasjonen videre. Inn kommer Thina Saltvedt, Mette Vågnes Eriksen og Bjørnar Kruse. Alle har på ulike måter verdifull erfaring fra klimafeltet. I tillegg overtar Erik Sauar som ny styreleder etter Erik Espeset, som takker av etter et tiår med stor utvikling.

ZEROs nye styreleder Erik Sauar har sittet som styremedlem siden 2013. Han har vært med på å bygge opp Norges solenergi-industri og satsning blant gjennom REC.

– Jeg er glad for tilliten, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven. ZERO er en miljøorganisasjon som er godt ledet, med veldig mange dyktige og engasjerte ansatte, og som stadig leverer viktige bidrag til å løse en av vår tids aller største utfordringer, klimakrisen.
ZERO har nettopp vedtatt en ny strategi som jeg ser frem til å følge opp. ZERO fokuserer på klimatiltak i Norge som kan bidra til å gjøre en global forskjell. Det synes jeg er en bra strategi. Den er resultatorientert og «innsatseffektiv» og ser dessuten ut over landegrensene, sier Sauar.

– Jeg vil også takke Erik Espeset for innsatsen. Han har vært med på å bygge opp ZERO over mange år, til en organisasjon som i dag har en solid faglig og økonomisk basis, sier Erik Sauar.

Nye styremedlemmer:

Thina Saltvedt
Saltvedt har mangeårig bakgrunn som oljeanalytiker i Nordea Markets, men skiftet beite til seniorrådgiver i avdelingen for sustainable finance i 2017. Der jobber hun nå blant annet med grønn energi og klimarisiko. Saltvedt er oljeanalytikeren som i stadig større grad peker på hvordan denne bransjen må ta inn over seg internasjonale klimamål, både av økonomiske årsaker og av hensyn til klimaendringene i seg selv.

– Det er en økende oppmerksomhet og etterspørsel etter informasjon og kunnskap rundt spørsmål knyttet til klima -og miljøspørsmål i næringslivet, ikke minst rundt økt finansiell risiko. Jeg ønsker derfor å bidra til å få tydeliggjort det arbeidet ZERO gjør innen dette fagfeltet. ZERO er en spennende organisasjon med stor kompetanse og kunnskap om klimaproblemstillinger. De har også skapt Norges ledende møteplass for næringslivet, politikere og miljø/klimainteressenter i Norge gjennom Zerokonferansen, sier Saltvedt.

Mette Vågnes Eriksen
Vågnes Eriksen er nylig ansatt som generalsekretær i Polyteknisk Forening. Dit kom hun fra stillingen som direktør for bærekraft i DNV GL, og har også bakgrunn fra solcelleselskapet REC og før det Statkraft.

– Jeg vil bidra til at ZERO forløser potensialet hos næringsliv og myndigheter slik at verden lykkes med karbonfjerning før det er for sent. Team Norway med ZERO på laget har gode forutsetninger gjennom partnerskap lokalt og globalt når vi får med start-ups, etablerte og myndigheter. Jeg satser på å bidra til å få frem nye klimapositive løsninger i flere sektorer gjennom strukturert strategi- og posisjoneringsarbeid i styret.

Bjørnar Kruse
Bjørnar Kruse er en av stifterne, og har tidligere jobbet i ZERO med transport og drivstoff. Han var sentral i det årlige ZERO-rally’et og med på å plassere ZEROs transportpolitikk på agendaen i Norge og internasjonalt. I dag er han klima- og miljørådgiver i Gjøvik Kommune og har opparbeidet stor kompetanse på gjennomføring av lokale klimatiltak.

-Jeg takket ja til å sitte i ZEROs styre fordi miljøstiftelsen har en sentral rolle i arbeidet med å redusere klimagassutslippene i Norge og er en viktig pådriver for utvikling av nullutslippsteknologi med ringvirkninger langt ut over Norges grenser, sier Kruse.

Om ZERO
ZERO ble stiftet i 2001, og har vokst til 24 ansatte i 2018. ZERO er en uavhengig, ideell stiftelse. Formålet er å jobbe for å begrense de menneskeskapte klimaendringene, og møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet. ZEROs styre velges av ZEROs råd som består av organisasjonens fem stiftere Einar Håndlykken, Thomas Palm, Cato Buch, Bjørnar Kruse og Simen Graff Jenssen.

ZEROs styre

 • Erik Sauar, grunder, teknolog og investor innen global solenergi og teknologi, bla REC
 • Thina Saltvedt, doktorgrad, seniorrådgiver grønn finans og klimarisiko, Nordea
 • Mette Vågnes Eriksen, samfunnsøkonom, leder Polyteknisk Forening
 • Bjørnar Kruse,klima- og miljørådgiver i Gjøvik Kommune, ZERO-stifter og tidligere ansatt
 • Bård Gaute Bergfald, daglig leder i Bergfald Miljørådgivere
 • Jorunn Gran, pedagog
 • Tonje Sæther, ansatterepresentant
 • Torfinn Belbo, ansatterepresentant
 • Jenny Skagestad, ansatterepresentant, vara

Disse takker dermed av:

 • Erik Espeseth
 • Lars Ludvig Thorsen
 • Cato Buch