17. april 2018

Nyheter på fornybar og utslippsfri skipsfart

Ønsker du å følge med på siste nytt innen fornybar og utslippsfri maritim sektor? Her har ZERO har samlet noen av de viktigste nyhetene vi har fått med oss.
Har du tips til andre gode nyheter på området?  Send oss gjerne tips til: marius.gjerset@zero.no

Verden første helt utslippsfrie fergesamband satt i drift

Verdens første helt utslippsfrie fergesamband mellom Anda og Lote er nå satt i drift med de to batterifergene MF Gloppefjord og MF Eidsfjord som ble døpt 13.mars. Fergesambandet er del av E39 og binder sammen kommunene Eid og Gloppen i Sogn og Fjordane. Sambandet var det første fergeanbudet i verden som stilte krav til at det skulle være nullutslippsløsning for minst én av de to fergene og fornybart drivstoff på den andre. Fjord 1 vant anbudskonkurransen med en løsning med to helektriske batteriferger. Les mer her

Folk kommer fra hele verden for å se på Ampere

Etter tre år på fjorden er verdens første helelektriske bilferge for lengst blitt et populært skue for fergerederier, politikere og media verden over.  MF Ampere, elfergen som i dag går sine daglige turer over Sognefjorden mellom Oppedal og Lavik, var en verdensnyhet da den ble satt i trafikk i februar i 2015. Ampere har snart trafikkert en distanse som tilsvarer fem ganger rundt ekvator. – Det er veldig stor interesse for fergen internasjonalt, både fra media, rederier og politikere. Både indiske aviser og koreansk TV har omtalt MF Ampere. Senest denne uken hadde jeg henvendelse fra BBC. Man kan godt si at MF Ampere er blitt større internasjonalt enn i Norge, sier Lars Jacob Engelsen i Norled. Les mer her

Seminar om utslippsfrie fjorder og maritim sektor 10.april

ZERO og Maritime CleanTech arrangerte nylig et godt besøkt seminar om “Utslippsfrie fjorder og maritim sektor”. På seminaret var det en tydelig beskjed om at dersom politikerne gir tydeligere og strengere krav, så kan næringen levere langsiktige og gode utslippsfrie løsninger, slik vi har sett i fergebransjen.

– Bransjen ga på seminaret et tydelig signal til politikerne om at norsk maritim næring er klar for levere utslippsfrie løsninger i alle ledd. Men vi må få ambisiøse klimakrav for å utløse den konkurransen og teknologiutviklingen vi trenger. Da kan vi bygge opp en norsk maritim næring som både er lønnsom og leverer verdensledende utslippsfrie løsninger, sier Hege Økland, daglig leder i Maritime CleanTech.  Her finner du alle presentasjonene som ble holdt og se streamen fra seminaret.

Trøndelag signerte kontrakt med fem konsortier for utvikling av nullutslipp hurtigbåter

Trøndelag fylkeskommune startet et utviklingsprosjektet om utvikling av nullutslipp hurtigbåter (over 30 knop) i 2017.  Fylkeskommunen mottok 7 gode tilbud, som nå ble valgt ut, og det ble signert kontrakt med fem konsortier som består i snitt av 5 partnere med sentrale aktører fra norsk maritim næring. Blant disse er store selskaper fra verft, rederi, design- og teknologimiljø representert. Sommeren 2019 skal konsortiene kunne demonstrere sine konsepter for utslippsfrie hurtigbåter. Målet er at verdens første utslippsfrie hurtigbåt skal kunne lanseres tidlig på 2020-tallet. Med dagens tildeling er sannsynligheten stor for at den vil være utviklet med norsk kompetanse og teknologi, sier prosjektleder Lars Fabricius.  Det er nå 10 fylkeskommuner som deltar i prosjektet som ledes av Trøndelag. Les mer her.

StenaLine med planer om ombygging til utslippsfri ferge Gøteborg – Fredrikshavn

StenaLine har lansert et batteriinitiativ med et ambisiøst mål for batterifremdrift for å kjøre store ferger utslippsfritt – som fergen mellom Gøteborg og Frederikshavn, med 50 MWh batteri for opp mot 50 nautiske mil drift. Batteriinitiativet er i 3 faser med første fase nå med batterikapasitet 1 MWh. Les mer her

Havila vant kontrakt på Kystruten med skip som kan kjøre utslippsfritt inn/ut av havner og i turistfjorder

Samferdselsdepartementet besluttet rett før påske å tildele kystruteanbudet til både Havila og Hurtigruten. Havila skal bygge 4 nye skip som skal få batteripakker på 6MWh. – Nå må vi få på plass landstrøm og ladekapasitet i de største byene der vi ligger inne minst en time slik at vi kan få størst mulig utbytte av batteriene, sier Per Sævik i Havila. Han håper de kan få nok strøm til å kunne seile utslippsfritt inn Geirangerfjorden.

Les mer her  Og presentasjonen om dette på utslippsfri fjorder og maritimt seminar nylig her.

 

 

 

 

Fortsettelse følger…

Oppdateres snart med flere nyheter på fornybar og utslippsfri maritime løsninger.