22. februar 2017

Nyheter om utslippsfri og fossilfri ferge- og skipsfart

Her følger et utvalg nyheter for deg som er interessert utslippsfri og fossilfri ferge- og skipsfart.

87a1a687741f42a0a6bb20b83cf67b55

Utslippsfrie hurtigbåter
En ny studie fra Selfa til NOx-fondet, viser at det er nå fullt mulig å få til et teknologiskifte til nullutslipp hurtigbåter.  Med batteriløsninger for båter på strekninger opp til 10 nm, og hydrogen på lengre distanser, vil gi store reduksjoner i energiforbruk og utslipp. Hurtigbåter i Norge forbruker ca. 75 000 tonn diesel per år som gir over 200.000 tonn CO2 utslipp. Det meste av dette kan elimineres ved en teknologiomlegging. For hurtigbåter er det viktig å unngå økt vekt. Av rapporten fremgår det at bruk av batterier og brenselsceller kan gjennomføres uten en vesentlig økning i vekten. Les mer her.
 
Fossilfri fergedrift på E6 Bognes-Skarberget og Rv. 827 Drag-Kjøpsvik i Nordland
Ferjesambandene E6 Bognes-Skarberget og Rv. 827 Drag-Kjøpsvik i Nordland fylke med driftsoppstart 1.1.2018 er nå på anbud med anbudsfrist 23.mars. Kontraktsperiode på 4 år med opsjon om forlengelse på ett år. Det stilles krav til ikke-fossile energibærere (biodiesel, biogass, eller elektrisitet eventuelt i kombinasjoner) for hovedfartøy. Kontrakten vil bli avgjort på grunnlag av pris (80 %) og miljøegenskaper (20 %) som tildelingskriterier. Les mer her.

3-4 nullutslippsferger på Festøya-Solavågen og Volda-Folkestad i Møre og Romsdal
Statens Vegvesen har anbud på riksvegferjesambandene Festøya-Solavågen og Volda-Folkestad i Møre og Romsdal  med 10 års kontrakt fra 2020. I anbudet er stilt krav til nullutslippsferge på Volda-Folkestad med kapasitet på 80 PBE, og på Festøya-Solavågen er det krav til 2 nullutslippsferjerer på 120 PBE og en én lav- eller nullutslippsferje. Konkurransegrunnlaget blir, etter planen. klart 1.mars. Les mer her.

Snart kontraktstildeling til nye nullutslippsferger i Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
Vi venter spent på kontraktstildeling til nye nullutslippsferger på anbudene som har vært i flere fylker. Etter tidsplanen skal det komme kontraktstildeling i uke 11 og signering første uken i april i Hordaland (resterende fylkessamband) uke 9, signering uke 11 i Møre og Romsdal (fylkesvegferjesambanda Hareid – Sulesund og Sykkylven – Magerholm).

Fra sommeren vil bilfergen lades med induksjon
Fergen MF Folgefonn, som går i rute i Hordaland, får induksjonslading ved kaia i Jektavik. Testingen av ladesystemet og vakuumfortøyning på Folgefonn begynner alt i løpet av våren. Folgefonn ble opprinnelig bygget i 1998 som dieselektrisk ferge. Den fikk installert batteripakke for ladbar hybriddrift i 2014, og får nå verdens første induktive ladesystem, utviklet av Wärtsilä på Stord i samarbeid med Cavotec. Ladingen begynner så snart fergen med induksjonsplaten nærmer seg ladearmen på land, påmontert en 1×2 meters plate, og vil ha en effekt på noe over 1 MW. Det installeres også en batteripakke i tilknytning til induksjonsladeren på kaia i Jektavik. Les mer her.

Bilde2Bilde1
Grønt skifte i Nordland
Nå starter jobben med å gå fra ord til handling i landets største båt- og ferjefylke. Nordland. Fylkeskommunen har ansvar for 24 fylkesvegferjesamband og 30 båtruter, med utslipp på ca 100 000 tonn CO2 årlig. Nordland fikk nylig 4,8 millioner kroner fra Klima- og miljødepartementet til kartlegging av mulighetene for null- og lavutslippsteknologi i ferjene og hurtigbåtene i fylket.

– Jeg har ambisjon om at Nordland fylkeskommune skal være i front i Norge for å komme fremtidige null- og lavutslippskrav i møte, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Les mer her.

Livsløpsanalyse av maritime batterisystemer
Batterier brukt i maritim sammenheng er miljømessig svært bra, viser en studie utført av Maritime Battery Forum. Resultatene i den nye studiene utført for NOx-fondet, viser at miljøbelastningen knyttet til produksjon av batterisystemene er små sammenlignet med den besparelsen som oppnås i drift.  Med riktig design vil den miljømessig tilbakebetalingstid på kun få dager til 1,5 måneder. Les mer her.

Verdens første elektriske arbeidsbåt til bruk i oppdrettsanlegg er sjøsatt
Salmar Farming har tatt i bruk verdens første helelektriske arbeidsbåt for havbruksnæringen.Den 13,5 meter lange katamaranen har batteri til å kunne operere en hel dag kun på batteri og lades om natten. Prosjektet har fått to millioner kroner av Enova. Les mer her og her.

Bilde3

Kystverkets neste ladbar hybrid skip bygges av Fitjar Mek. Verksted
Fitjar Mek. Verksted (FMV) har vunnet anbudet på å bygge det nye ladbar hybrid skipet til Kystverket. Fartøyet skal bygges med en batteripakke på 2000 kWh, og skal kunne gå flere timer på baterdrift alene. Batteripakken skal kunne lades fra landstrømsanlegg eller forsyne fartøyet med strøm ved kailigge – dersom landstrøm ikke er tilgjengelig. Overskuddsvarmen fra fartøyets hovedmaskin skal lagres i en slags «thermos» i løpet av arbeidsdagen til oppvarming av mannskapsområde istedenfor en tradisjonell oljefyrt kjele. Les mer her.

Bilde5
Verdens største hybridskip bygges i Ulsteinvik
ColorLine skal bygge verdens største hybridskip: 160 meter langt og plass til 2000 passasjerer. Fergen har fått arbeidsnavnet «Color Hybrid». Batteriene om bord skal lades ved hvert anløp i Sandefjord.  Størrelsen på batteripakken er ikke endelig avklart, men blir på over 4 MWh. Det skal dimensjoneres til å drive fartøyet i 30 minutter.Skipet skal bygges i Ulsteinvik, med norsk design. Les mer her.

Enova lyser ut tilskudd til landstrøm – åpner for hurtigtilkoblinger
Enova har lyst ut landstrømkonkurranse for tredje gang, med søknadsfristen 31. mars. Nytt for denne utlysningen er at det åpnes for hurtigtilkoblinger utenfor standard-løsningen dersom bruken av disse kan særlig begrunnes. Denne muligheten betyr at havner nå kan få tilskudd for å bygge ut landstrømanlegg for tilkoblingsløsnigen som Hurtigruten har valgt. Åpent informasjonsmøte for aktører som vurderer å søknad 1.mars. Les mer her.

Hurtigruten velger automatisk tilkoblingsystem for landstrøm
Pluggen som er valgt av Hurtigruten er den samme plugg Color Line har valgt for alle sine ferger som legger til i Norge. Det betyr at til- og avkobling gjøres så å si automatisk på et par minutter, kun styrt og overvåket av en person. Les mer her.