fbpx
7. april 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Nyheter om fossilfri og utslippsfri skipsfart

Her følger et utvalg nyheter om utviklingen innen utslippsfri skipsfart

Tips! Hvis du vil melde deg på nyhetsbrev om utslippsfri og fossilfri transport fra ZERO, meld deg på her!

Nyheter om fossilfri og utslippsfri skipsfart 25. oktober 2017

Nye anbud på null- og lavutslipp fartøy

Anbud på Kystruta – kan det bli Norges neste store spydspiss på nullutslipp skipsfart?

Anbudet på Kystruten, transporttjeneste på strekningen Bergen-Kirkenes er nå utlyst. Miljøkravene i anbudet er ikke gode nok i seg selv til å utløse de gode utslippsfrie løsninger som er mulig å få til nå. Men vi håper det like fullt kan føre fram til en ny verdensledende spydspiss for nullutslipp skipsfart i Norge og nye store grønne muligheter for norsk industri,, hvis rederiene nå griper de gode mulighetene for å vinne turistmarkedet og være klar for strengere miljøkrav som vil komme med morgendagens utslippsfri løsninger.

Miljøkravene som er stilt i anbudet er min. 25% reduksjon av CO2-utslippene fra dagens utslipp, krav bruk av landstrøm i de havnene som har det, og ikke tungolje som drivstoff. Støtte muligheter er fra både NOx-fondet og Enova til å få til lagt bedre løsninger enn dette. Støtten fra NOx-fondet for helt utslippsfri løsninger kan utløse helt opp til en milliard kroner med de store NOx-utslippsreduksjonen som det vil gi.

Anbudet for ny kontrakt for Kystruten for 10 år fra 2020/2021 er nå lyst ut med 3 pakker med henholdsvis 4 og 3 skip med anbudsfrist er 3.januar. Les mer herKronikk fra ZERO, NCE Maritime CleanTech og Selfa Arctic er å finne her

Krav til 3 nullutslippsferger på Volda – Folkestad og Festøya – Solavågen i Møre og Romsdal.

De to riksvei ferje sambandene Volda – Folkestad og Festøya – Solavågen er lyst ut på anbud med oppstart av ny kontraktsperiode på 10 år fra 1.1.2020. På sambandet Volda – Folkestad stilles det krav til at hovedfartøyet skal driftes helelektrisk, og på Festøya – Solevågen skal to av hovedfartøyene være helelektriske og en være null- eller lavutslipp. Det åpnes for at inntil 5 % av samlet årlig strømforbruk på hovedfartøyene, kan komme fra generator drevet på biodrivstoff. Totalt stilles det krav til maksimalt 1500 tonn CO2 utslipp per år, som er en reduksjon på mer enn 5.000 tonn CO2 fra dagens fergedrift. Anbudet har 30% miljøvekting med 15% på CO2-utslipp og 15% på energiforbruk.  Anbudsfristen er 15.januar. Les mer her.

Nordmørspakken er ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har annonsert anbudskonkurranse for de fire fylkesvegfergestrekningene på Nordmøre, den såkalte Nordmørspakka. Ny kontrakt vil gjelde fra 1. januar 2020 og fram til 31. desember 2030. Enova har gitt støtte til etablering av ladeinfrastruktur for de to største sambandene Edøya-Sandvika og Seivika-Tømmervåg og her er det stilt strengere miljøkrav til fergene, i tillegg til en total krav til hele fergepakken på maksimalt 5.000 tonn CO2-utslipp – ca en halvering fra dagens fergedrift. Anbudet har 15% miljøvekting med 7,5% på CO2-utslipp og 7,5% på energiforbruk. Les mer herDoffin: Drift av fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal – Nordmørspakken 2020-2030

3 rederi prekvalifisert til Hydrogenferge utviklingskontrakt anbud.

De tre rederiene Norled, Fjord 1 og Boreal er kvalifisert av Statens vegvesen til å være med videre i konkurransen om å utvikle og drifte verdens første hydrogen-elektriske ferjeMed utviklingskontrakten sørger Statens vegvesen for et nytt stort skritt i det grønne skiftet i maritim sektor. Hydrogenferjen skal være i drift fra 2021 på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på rv. 13 i Rogaland. Det vil høyst sansynligvis bli verdens første hydrogen drevne bilferge. Kravene i kontrakten vil redusere CO2-utslippene fra sambandet med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag. Utviklingsfasen vil nå gå fram til utlysning av det endelige konkurransegrunnlaget for kontrakten i mai 2018 og kontraktstildeling i september 2018. Les mer her og her.

 

Nye gode eksempler på fornybar og utslippsfri skipsfart

 

Gigantskip skal gå på batterier 

5. oktober, 2017 – Et av verdens største konstruksjonsfartøy, North Sea Giant, skal nå installere en stor batteripakke som blir hovedenergikilden til skipet. Forventet besparelse vil være ca 2 millioner liter diesel og ca. 5.500 tonn CO2, 30 tonn NOx og 1,2 tonn SOx. Tilsvarende ca 30% reduksjon i CO2-utslippene. Les mer her og mer om skipet her.

Verdens første induktive ladesystem for skip finnes i Sunnhordland 

19. september, 2017 – Vestlandsferja MF «Folgefonn» i Sunnhordland er den første i verden med induktiv trådløs lading. Så lenge ladeplaten på land og ladeplaten på fergen er maks en halvmeter fra hverandre lader fergen seg trådløst opp til en ny tur over fjorden. Induksjonslading er med en effekt på over 1 MW. Løsningen er utviklet av Wärtsila og installert på fergen til Norled som er i drift på sambandet mellom Jektevik, Nord-Huglo og Hodnanes på Tysnes. Les mer her. 

Ny utslippsfri ferge til Ole Bull Museum, Lysøen

Ole Bulls villa på Lysøen fra 1873 er et unikt kulturminne, og et av verdens mest avfotograferte musikerhjem. Museet er en av Norges mest internasjonalt eksponerte konsertarenaer, og tiltrekker seg årlig betydelig nasjonal og internasjonal presse. Museet har nå anbud på et nytt utslippsfritt fartøyet som skal oppleves som en forlengelse av museets positive samfunnsoppdrag på den ordinære overfarten på 850 meter. Fartøyet skal promoteres som et utstillingsvindu for moderne maritim teknologi, med bl.a elektrisk drift og høy grad av automasjon. Fartøyet skal bli et landemerke som egner seg til promotering av både museet og leverandører, med høy publikumsprofil. Fartøyet skal betjene den daglige overfarten fra Lysekloster til Lysøen 100% med elektrisk drift. I transitt skal Fartøyet kunne gå, som hybrid, i 12 knops fart.

Vil elektrifisere 3000 fiskebåter og halvere CO2-utslippene.

16. august, 2017 – Norske fiskere kan kutte kostnader, tjene mer og samtidig slå et slag for naturen de høster av ved å elektrifisere kystfiskeflåten. Ved å sette inn en el-motor og batteri i tillegg til dieselmotoren, kan utslippene kuttes kraftig. Med å elektrifisere de 3 000 båtene i kystfiskeflåten som egner seg best for oppgradering kan CO2-utslippene halveres fra 420 000 til drøyt 200 000 tonn årlig. En rapport publisert av Bellona, Nelfo, Elektroforeningen og Siemens viser at å elektrifisere norske fiskebåter ikke bare vil være et godt miljøtiltak, det kan også være lønnsomt. – Løsningene er på plass, og erfaringene fra verdens første elektriske ferge og den elektriske fiskesjarken Karoline viser at batterihybride løsninger vil fungere også for kystfiskeflåten, sier salgsdirektør i Siemens, Odd Moen. Les mer her og her, og rapporten.

Elektriske arbeidsbåter – “Batterier slår ut diesel

17. august, 2017 – Elfrida er verdens første helelektriske arbeidsbåt for oppdrettsnæringen. Snart får hun mange søsken. Næringen vil nemlig ha elektriske eller hybride arbeidsbåter. Siemens har studert flåten av arbeidsbåter og servicefartøy for akvakultur- og oppdrettsnæringen. De har kommet fram til at over 50 prosent er eldre enn 16 år. Les mer her.

Color Line hybrid – verdens største ladbare hybrid

ColorLine bygger nå verdens største ladbar hybrid ferge som skal i drift våren 2019. Skipet blir 160 meter langt med plass til 2 000 passasjerer og 500 biler. Skipet bygges på Ulstein Verft og har stor grad av norske leverandører med verdensledende løsninger på batteridrift. Batteriløsningen vil være ~4,5 MWh, stor nok til å kjøre ca 1 time utslippsfritt inn og ut fjorden. Ladeløsning i Sandefjord havn blir på 7 MW. Skipet er et resultat av konkurranse som Sandefjord kommune annonserte om de mest attraktive avgangstider på terminalen i byene, hvor det mest miljøvennlige tilbudet ville. Slik Regjeringen også skulle ha gjort kystruteanbudet.

Sikter mot hydrogen-hurtigbåt på Oslofjorden i 2022

22. august, 2017 – Buskerud, Akershus og Oslo har gått sammen om å se på mulighetene for utslippsfrie båtruter i Oslofjorden. Utredningen har vurdert de tekniske og økonomiske mulighetene for å få realisert hurtigbåter uten utslipp. Mulighetsstudiet vurderer løsninger for nullutslippsteknologi for båtene mellom Aker Brygge, Vollen og Slemmestad, og mellom Nesodden og Lysaker. Nesoddensambandet har kommet langt i prosessen med å få til elektrisk drift. På de lenger sambandene til Vollen og Slemmestad er hydrogen hurtigbåt aktuelt. Les mer her

Internasjonalt

 

Viking Cruise med planer om hydrogen cruise skip

Viking Cruises presenterte sine planer på det som kan bli verdens første cruiseskip med nullutslippsteknologi på hydrogen, på Sjøfartsdirektoratets konferanse nylig. Skipet er planlagt til om lag 230 meter langt, og over 900 passasjerer, ala Viking Sun som de har i drift i dag.

Viking Cruises har registrert flere av de nye cruiseskipene sine inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister. Og ønsker det samme for det planlagte hydrogenskipet og er i dialog med Sjøfartsdirektoratet om det. De har også planer for ombygging av eksisterende flåte til tilsvarende løsninger etterhvert. Les mer.

Øresundfergene bygd om til batteridrift

To av Øresundfergene til HH Ferries bygges nå om til full elektrisk drift, og blir nå verdens største elektriske ferger. Sambandet frakter daglig 50.000 passasjerer og 9.000 biler med avganger hvert 15. minutt på overfarten som tar 20 minutter. De to ferger fra 1991/1992 er opprinnelig bygd i Norge har kapasitet til 240 PBE og 1250 passasjerer. De får nå ettermontert batterier produsert i Norge – av PBES i Trondheim på 4,16 MWh i hver båt. Båtene skal lade med 10/11MW ladekapasitet med 5.30 og 9 min ladetid i hver havn, med en full automatisert robot arm system. Båtene skal etter planen være i drift før utgangen av året.

Batteriløsning for nytt vindkraft servicefartøy

Den første vindkraft servicefartøy med batteriløsninger skal nå bygges i Tyrkia. Skipet er  designet av norske Salt Ship Design. Båten skal brukes til vedlikehold av turbiner på offshore vindparker utenfor kysten av Tyskland. Med energilagrinssystemet fra ABB skal batteriene skal være en støtte for hovedmaskineriet og færre generatorer kan kjøres samtidig med hybridsystemet. Les mer her.

Katamaranen seiler kun på vann, sol og vind

13. april, 2017 – Hydrogenfartøyet Energy Observer ble nylig døpt i Paris. Den over 30 meter lange katamaranen skal kun drives av fornybar energi. Båten er dekket av 130 kvadratmeter med solpaneler. I tillegg har fartøyet to vertikale vindturbiner som produserer strøm, en kite koblet til propellen og et system som forvandler vann til hydrogen gjennom elektrolyse. Katamaranen kan gå på sol om dagen, lagre energi i batteri og gå på hydrogen om natten. De neste seks årene skal katamaranen besøke 101 havner i 50 ulike land, og via prosjektets hjemmeside kan seilingsruten følges i sanntid. Ifølge Teknisk Ukeblad vil Norge få besøk av farkosten i Oslo, Bergen og Ålesund i 2019. Les mer her.

Maersk tankskip får roterende seil for utslippskutt

14. mars, 2017 – I løpet av første halvår i 2018 får et av Maersks tankskip to tredve meter høye, roterende seil – såkalte Flettner rotorer med en diameter på fem meter, om bord for å redusere bruk av drivstoff. Partnere i dette prosjektet er Flettner rotor leverandøren Norsepower Oy Ltd, Mærsk, The Energy Technologies Institute (ETI), og Shell Shipping & Maritime . Les mer her og her.

Lavutslipps-ferger for Londons fergetransport 

20. mai, 2017 – Byggingen av to lavutslipps Woolwich-ferger for Transport for London (TFL) har begynt på Rementowa-verftet i Polen. Fergene vil inkludere utslippsreduksjonsteknologi for å gjøre det mulig for fartøyene å oppfylle TfLs utslippssmål. Produksjon og drift av de nye hybridfergene vil bli ledet av Briggs Marine Contractors på vegne av TFL. Det forventes at fergene blir satt i drift i 2018.

Mark Wilbourne, prosjektleder ved Briggs Marine, uttalte nylig: «Fergene vil medføre en stor forbedring fra dagens Woolwich Ferge-tjeneste, og vil bane vei for lavere utslipp i hovedstaden, noe som er en av de viktigste retningslinjene som ble fastsatt av borgermesteren i London.” Les mer her.

Grønt lys for syntetisk fornybar diesel i MTU motorer

8. september, 2017 – Tyske MTU har testet og godkjent bruk av miljøvennlig syntetisk fornybar diesel for to av bedriftens serier med skipsmotorer. Etter at andre generasjons syntetisk fornybar diesel etter den europeiske standarden EN15940 kom på markedet, har det åpnet seg nye muligheter for motorprodusentene. Overgangen fra fossilt drivstoff til syntetisk diesel kan gi opp mot 80 prosents reduksjon i totalutslippet av CO2, forutsatt at dieselen er produsert på en bærekraftig måte. Les mer her.

Nyhetsutsending 3. juli 2017

YARA og Kongsberg gruppen bygger verdens første autonome og nullutslipp konteinerskip

Verdens første fullelektrifiserte autonome fartøyet skal bygges og settes i drift for transport mellom Herøya og Larvik havn. Konteinerskipet “Yara Birkeland” skal transportere gjødsel fra Yara og ut til omlassing til store konteinerskip for langtransport i Larvik havn. Skipet vil erstatte 40.000 trailerturer som frakter dette idag på vei. Kongsberg-gruppen som skal levere teknologien, altså sensorer, kontroll, kommunikasjon og elektriske systemer om bord i «Yara Birkeland». Skipet skal være i drift ila 2018 og vil bli helt autonomt fra 2020, inkl. håndteringen av konteinerne fra fabrikken til skipet. Les mer her og her.

Furture of the Fjords

The Fjords skal nå bygge et helelektrisk turistbåt til seiling på Nærøyfjorden, og tar et steg videre fra søsterskipet «Vision of The Fjords» som er i bruk idag med ladbar hybrid som kjører elektrik på batterier i Nærøyfjorden, men med dieselmotorer for transporten t/f fjorden. Fartøyet som skal være klart i april 2018 og bygges av Brødrene Aa. Les mer her.

Future of The Fjords
Future of The Fjords

Ferjekontrakter for minst 3,4 milliarder

Sysla har summert opp fergebestillingene for null- og lavutslippsferger til å være på totalt minst 3,4 mrd. Fjord1, som har vunnet flest fergekontrakter for nullutslippsferger har ila siste året nå bestilt bygging av nye ferjer for minst 2,3 milliardar kroner. Les mer her.

Statoil med krav til forsyningsskip med batteri og landstrøm

Statoil stilte krav i anbudet på innleie av forsyningskip at de skulle ha batteri og bruke landstrøm. Det var stor interesse for anbudet og kontrakter er nå tildelt til 5 rederier for syv forsyningsskip. (Solstad Farstad, Skansi Offshore, Ugland, Havila (to skip) og DOF (to skip). Alle skipene skal nå bygges om med montering av batteri og landstrømsløsninger. Les mer her og her.

Presentasjonene fra seminar om nullutslipp ferje, hurtigbåt og maritim sektor 4.mai.

ZERO arrangerte et veldig godt besøkt seminaret om nullutslipp ferje, hurtigbåt og maritim sektor 4.mai. For de som ikke hadde anledning til å være med der, er det mulig å se presentasjonene fra seminaret her.

Enova gir 118 mill. I støtte til landstrømsanlegg i 20 nye havner

I denne tildelingsrunden får flere byer med Hurtigrute-anløp støtte, deriblant Ålesund, Trondheim, Harstad og Tromsø. Største enkelutbetaling er til Båtsfjord havn som er en av landets største fiskerihavner. Havnen får 25 millioner kroner i støtte til utbygging av landstrømanlegg som kan forsyne 44 fartøy med strøm.

Totalt vil Enova i løpet av to år ha støttet landstrømutbygging i 50 havner med 300 millioner kroner. Les mer her.

Dialogkonferanse om landstrømsanlegg Oslo Havn

Oslo havn gjennomførte dialogkonferanse om landstrømsanlegget som skal bygges på Vippetangen ferdig idriftsatt innen juni 2018. Oslo Havn har fått 9 millioner i Enova-støtte til å bygg anlegget.
Havna har invitert til å få forslag til caseløsningen med frist 14. August.

Tentativ tidsplan for anbudskonkurransen er nå at konkurransegrunnlag publiseres 25. sept med tilbudsfrist 17. Okt. Presentasjonen fra dialogkonferansen er lagt ut på hjemmesiden til Oslo havn.

Siemens bygger batterifabrikk for skip og maritimt i Trondheim.

Siemens investerer rundt 100 millioner kroner på å utvikle maritime batterisystemer på fabrikken i Trondheim. Siemens forventer at nærmere 80 prosent av alle nye små og mellomstore skip opp mot 150 meter vil bli utstyrt med hybridløsninger som inkluderer batteridrift.

Når fabrikken til Siemens er i full gang, vil Norge ha fire av fem store maritime batteriprodusenter med nærhet til verdens største marked for maritime batteriløsninger nå. Les mer her.

Verdens første plug-in hybridferge ferdig bygd

Fiskerstrand Verft har levert MF Hornstind til Torghatten. Her testes den før den skal inn i rute på Helgelandskysten i Nordland fra 4. juli.
Fergen har installert et 500 kWh batteri, og er klargjort for biodrivstoff og eventuelt ombygging til 2.000 kWh-batterier og helelektrisk drift. Med strømen som er tilgjengelig på fergekaien nå vil batteriene lades hver natt med landstrøm, og optimal drift av dieselmotorer med batterihybridløsningen vil gi 20 prosent drivstoffreduksjon. Les mer her.

Dialogkonferanse for utvikling av fremtidens utslippsfri hurtigbåt

(Sør-) Trøndelag fylkeskommune skal ut med nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024 og ønsker i forkant av disse å bidra til utvikling av nye energikilder for båtene. Trøndelag fylkeskommune går i spissen for å utvikle framtidas hurtigbåter. Visjonen er verdens første utslippsfri hurtigbåt. Det ble nylig gjennomført en dialogkonferansen med NHOs «Nasjonalt program for leverandørutvikling». Les mer her og her.

Første hydrogenferge i drift fra 2021

Like før påske var 75 personer til stede på dialogkonferanse om hydrogenfergeprosjektet som Statens Vegvesen arrangerte. Foreløpig tidsskjema for prosessen er kvalifiseres fram til mars og endelige konkurransegrunnlag for anbudsprosessen i mai 2018 for en anskaffelse med konkurransepreget dialog. Kontraktstildeling høst 2018 og ferdig bygd høst 2020 og i 100 prosent operativ i sambandet fra 3. kvartal 2021 etter testing og verifisering. Les mer her.

Nyhetsutsending 7. april 2017

Seminar om nullutslipp ferje, hurtigbåt og maritim sektor 4.mai.
Det skjer nå en stille revolusjon i norske fjorder, med fullt teknologiskift til nullutslipp batteriløsninger for ferjer. Ferjebransjen i Norge leder ann i utviklingen for nullutslippsløsninger for hele maritim sektor. Nærmere 30 nye batteriferger (helelektrisk og ladbar hybrid) har vunnet kontrakter og er nå under bygging eller sluttplanlegging. På seminaret 4.mai får vi lære om siste nytt og veien videre for nullutslipps ferje, og hva som skal til for tilsvarende suksessreise for hurtigbåter og øvrige deler av maritim bransje, for batteri og hydrogenløsninger. Program og påmelding her

90% utslippskutt med batteriferger i Hordaland
Hordaland fylkeskommune ved Skyss har nå tildelt kontrakter for åtte nye fergesamband i Hordaland. Da kontraktene ble utlyst var minstekravet for CO₂-kutt 55 prosent. De nye kontraktene har et samlet kutt på nærmere 90 prosent. De åtte sambandene har i dag ti ferger. Hvor mange av disse som blir byttet ut med nye ferger er ikke offentliggjort enda. Les mer her og her.

5 nye nullutslippsferger i Møre-og Romsdal
Anbudsprosessen for fylkesvegferjesambanda Hareid – Sulesund og Sykkylven – Magerholm i Møre- og Romsdal gir fem nye plug-in elektriske ferjer med hybridiseringsgrad på 95%. CO2-utslippene blir redusert med ca 90% fra dagens utslipp på 18.000 tonn/år når nye ferger settes i drift fra 1.januar 2019 og 2020 på de to sambandene. Endelig kontraktsignering er ikke offentliggjort enda. Les mer her og her.

Dialogkonferanse for Utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje
Statens vegvesen arrangerte dialogkonferanse for Utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje 29.mars. I tråd med Stortingsvedtak om nullutslippsteknologi i fremtidige ferjeanbud har Statens vegvesen satt i gang et prosjekt med mål om å få utviklet og tatt i bruk hydrogenteknologi. Dette for å kunne nå kravet om nullutslippsteknologi for de ferjestrekninger som ikke er egnet for fullelektrisk drift. Formålet med dialogkonferansen var å informere om mål for utviklingskontrakten, få innspill til utforming av anskaffelsen og lage en møteplass for aktører for å få dette til. Presentasjonene fra dialogkonferansen er lang ut på Doffin her.

Nordnorsk ladbar hybrid til værhard islandsk fergestrekning
pk-259_sb_aft

Det islandske veidirektoratet har signert kontrakt for bygging av en ny passasjerferje på sambandet Landeyjahöfn – Vestmannaøyene i rute ila 2018. Fergen får en batteripakke på 800 kWh. Skipsdesignerne bak hybridfergen til den værharde strekningen er norske Polarkonsult. Les mer her.

Arnold (81) utvikler morgendagens batteribåter
Arnold Kristian Hansen har arbeidet i maritim bransje i mer enn et halvt århundre. Han har vært med å utvikle den nye oppdrettsbåten, GMV Zero, med 100 prosent batterielektrisk drift. Den første båten går nå snart på sine første sjøprøver. Blir prosjektet vellykket, planlegger bedriften å selge minst 12 el-båter årlig. GMV Zero planlegger også en hybridversjon med en dieselgenerator i tillegg til batterier. Les mer her og her.

Verdens første bøyelastere med batteriløsninger fra Teekay
teekay

Verdens første bøyelastere med batteriløsninger skal nå bygges av Teekay med støtte fra Enova. Batterier sammen med å ta i bruk gassen som frigjøres ved lasting av olje som drivstoff, skal LNG-forbruket kuttes med en tredel. Enova støtter Teekays innkjøp av opptil fire nye bøyelastere med inntil 132,9 millioner kroner. Prosjektet er også et viktig steg framover for batterirevolusjonen til sjøs. At batterier nå tas i bruk på så store og energikrevende skip, baner vei for å bruke batterier på enda flere skipstyper, sier Nakstad i Enova. Les mer her.

Kystruteskip Bergen-Kirkenes med 60 prosent lavere CO2-utslipp?
LMG Marin og gasselskapet Gasnor lanserer et nytt design og konsept for hurtigruteskip for kyststrekningen Bergen-Kirkenes. Med batterier på 6 MWh skal skipene gå på strøm til og fra kai samt inn i fjorder og steder man ikke ønsker eksosutslipp. Sammen med biogass (LBG), hydrogen og gassmotorer og energieffektive løsninger vil det kunne redusere utslippene med 60% fra dagens utslipp på tilsammen 215.000 tonn CO2/år for fartøyene på denne kystruten idag. Nytt anbud på kystruten Bergen – Kirkenes, best kjent som «hurtigruta», fra 2020 skal lyses ut ila året. Les mer her.

Pining for cleaner air in the Norwegian fjords.
Fint oppslag om Ampere og utviklingen av elektriske ferger i Norge i BBC. Les her

Toyota med Prius for sjø?
Toyota har utviklet en fritidsbåt med elmotor og batteri i kombinasjon med dieselmotor. Med håp om å få en billig alternativ til tradisjonelle forbrenningsmotorer drevne båter. Les mer her.