7. april 2017

Nyheter om fossilfrie og utslippsfrie busser

Her er noen nyheter fra inn- og utland om fossilfrie og utslippsfrie busser. 

Tips! Hvis du vil melde deg på nyhetsbrev om utslippsfri og fossilfri transport fra ZERO, meld deg på her!

Nyhetsutsending om fossilfrie og utslippsfrie busser 25. oktober 2017

Anbud

Anbud på ladestasjoner i Trondheim

AtB har ute anbud på Ladestasjoner som skal betjene de 35 kommende batterielektriske bussene i Trondheim med strøm (25 elbusser skal leveres fra Volvo). Pantografene skal være i drift fra oppstart av ny kontrakt fra 03.08.2019. Leverandør skal være ansvarlig for levering og montering av Ladestasjonene, mens oppdragsgiver skal være ansvarlig for prosjektering, graving, tilrettelegging for strøm, fundamentering og ferdigstillelse av området. Frist for forespørsel om å delta i konkurransen er 7.november.  Kvalifiserte leverandører vil den 8.november bli invitert til å inngi tilbud med tilbudsfrist 22.november 2017. Les mer her

Anbud på el-busser til Hamar

Hedmark Trafikk FKF har publisert en veiledende kunngjøring på anskaffelsen av et mindre antall helelektriske busser, med eventuell nødvendig ladeinfrastruktur. Bussene skal benyttes i testprosjekt for batterielektrisk teknologi i busser. Bussene vil eies av Hedmark Fylkeskommune og vil sannsynligvis driftes av eksisterende operatør av linjen. Planlagt testlinje til prosjektet er bybusslinje 1 som har en lengde på ca. 22 km.  Tilbudsfrist: 12.nov. Les mer her

Fossilfrie busser i Bergen fra 2020 

04. oktober, 2017 – Fylkestinget i Hordaland har vedtatt at busstrafikken skal bli fossilfri i Bergen innen 2020 og i hele Hordaland innen 2020. – Vi er offensive og stiller strenge miljøkrav, sier fungerende fylkesordfører Pål Kårbø etter at fylkestinget i Hordaland vedtok den nye bussstrategien. Anbudet for bussdriften i Bergen fra 2020 skal snart ut på anbud. Biogass fra anlegget til Bergen kommune i Rådalen skal brukes til nye busser sammen med innfasing av elektriske batteribusser og utvidelse av Trollybuss linjene. Les mer her.

Innfasing av utslippsfri buss og båt i Oslo 2018

I Oslobudsjettet 2018 er innfasing av utslippsfri kollektivtransport med buss og ferje et fremhevet satsingsområder. Det setter viktige politiske føringer for innfasing av utslippsfri buss og ferge for budsjettbevilgningene til kollektivtrafikken for 2018 og de kommende årene. For 2018 foreslår byrådet en samlet bevilgning på 1,88 mrd kroner, og skriver at “Tilskuddet vil sammen med Ruters solide økonomi bidra til økt passasjervekst gjennom styrket kollektivtilbud og sikre innfasing av utslippsfri teknologi på buss og båt.”

Romerike i førersetet med utslippsfri skoleskyss

De første 10 elektriske minibussene i Norge er nå i drift på skoleskyssen på Romerike. 8 minibusser kjører med biogass og resten av de totalt 120 minibussene er på fornybart biodiesel. Etter det vi kjenner til så er dette det største flåten av elektriske minibusser i Europa. Les mer her og her.

36 biogassbusser i Moss

Fra lørdag 1. Juli ble 36 biogassbusser satt i drift i by- og regiontrafikken i og rundt Moss av Nettbuss som vant kontrakten. Fylkeskommunen har fra før biogassbusser i busskontrakten på Nedre Glomma. Les mer her.

5 elbusser i Kristiansand

Boreal Buss AS vant konkurransen om bussdrift i Kristiansandsområdet fra 1. juli 2018. I anbudet ba Agder Kollektivtrafikk om opsjoner på elektriske busser for 2 av rutene i Kristiansand sentrum og fossilfri bussdrift med biodrivstoff. Det er nå inngått avtale om 5 elektriske busser i Kristiansand som skal leveres fra Solaris. Les mer her.

Førerløse elektriske minibusser kan snart slippes ut i trafikken 

2. august, 2017 – Etter en vellykket testperiode med førerløs buss på Forus i Stavanger. Neste fase blir testing i åpen trafikk med en pilot om bord. Foreløpig er det ikke lov å sende førerløse busser ut i trafikken, men regjeringen har lagt fram et lovforslag for Stortinget som skal tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy. Les mer her.

10 elektriske leddbusser fra Heuliez/IVECO til Trondheim 2019

Tide Buss har bestilt 10 full elektriske leddbusser fra Heuliez.  Bussene blir levert av Iveco Norge. Heuliez er et selskap i CNH Internatuon systemet som Iveco Bus er en del av. Bussene skal bygges i Frankrike på fabrikken til Heuliez og blir tilpasset både depot- og hurtiglading. Bussene skal i drift fra anbudsoppstart i 2019. Les mer her.

 

Internasjonale nyheter

Storbyen Shenzhen (Kina) med 16.000 elektrisk busser ila 2017

Kinas 4. Største by, Shenzhen har snart byttet ut alle sine 16.000 busser fra diesel til elektriske busser. De kommunale myndighetene vedtok i 2014 å skifte til utslippsfri løsninger og har gjennomført denne svære store skiftet på kun 3 år. 5.500 av drosjene i Shenzen er elektriske nå, og alle drosjer skal være utslippsfri innen 2020. Byen har mål å øke antallet nye elektriske kjøretøy til 120.000 innen 2020, for elbiler og tyngre kjøretøy. Les mer her.

Hamburg forserer innfasing av elbusser

24. september, 2017 – Ett år tidligere enn planlagt begynner Tysklands nest størte by, Hamburg, en storskala overgang til elbusser. Planen var opprinnelig at Hamburg fra 2020 skulle kjøpe 60 utslippsfrie busser. Men planene er nå blitt forsert slik at allerede i begynnelsen av 2019 skal det kommet et større antall elbusser i Hamburg,  i tillegget til de som er i drift i pilotprosjektet som pågår på linje 109. Les mer her.

Første linjen med elektriske “superbusser” i Frankrike

20 stk elektriske “superbusser” på 24meter (3- leddet) fra Hess settes i drift fra neste år i den franske byen Nantes. Samme type “Superbusser” skal komme i Trondheim med de blir med dieselmotor. Det var ingen krav eller miljøpremiering i anbudet til elektrisk drift for disse i anbudet til AtB. Vi utfordrer operatørene som har vunnet anbudet; Nettbuss og Tide til å gjøre som i Frankrike å få til helelektriske  (eller delelektriske) “Superbusser”. Les mer her

8 hydrogenbusser i Pau (Frankrike)

1. september, 2017 – 8 Van Hool 18 meter leddbusser BRT- såkalte trikkbussene) drevet av hydrogen skal settes i drift i Pau i Frankrike i andre halvdel av 2019. ITM Power vil bygge produksjons- og distribusjonsenheten for grønn hydrogen ved elektrolyse. Og ENGIE og dets datterselskap GNVert vil bidra med sin kunnskap til driften av stasjonen. 3 av leddbussene og hydrogenproduksjonen er en del av 3Emotion-prosjektet. Les mer her.

Første elektriske BRT-busser “ie tram” fra Irizar

Den Franske byen Amiens har bestilt 43 elektriske leddbusser av den nye modell ie tram som Irizar lanserte på Busworld nå nylig. Bussene skal i trafikk i 2019 på tre BRT-linjer i Amiens. Bussene er 18,75 meter lange med motor på 235 kW med både mulighet til både hurtiglading og depolading. Les mer her.

Eskilstuna med flest elbusser i Sverige 

21. august, 2017 – Med 12 elbusser er Eskilstuna nå byen i Sverige med flest elektriske busser. I August ble 10 nye elbusser satt i drift fra BYD. Bussene har nattlading med 30 mil rekkevidde. Les mer her. 

30 nye elbusser til Go-Ahead London – 95 totalt

11. juli, 2017 – Go-Ahead London har bestilt 30 nye elektriske busser fra ADL/BYD. 11 skal være i drift fra fra Februar 2018 og ytterligere 19 fra august 2019. Med denne 3. Orderen på elbusser vil Go-Ahead London ha totalt 95 ADL/BYD elektiske busser i drift i London. En annen operatør TfL (del av RATP Dev) har også nylig bestilt tilsvarende 36 elektriske busser. Innen 2020 skal alle singel bussene i London sentrum være elektriske. Les mer her og her.

3 autonome elektriske minbusser i drift i Paris.

3. juli, 2017 – Keolis har nå 3 autonome elektriske minbusser fra Navya i drift i La Defense business området i Paris. Prøveprosjektet er i samarbeid med Navya og Ile-de-France Mobilités og er det verdens første med operasjon uten bemanning. Les mer her.

Elbuss igang i Spania 

28. juli 2017 – Det spanske busselskapet Irizar er i Norge mest kjent for sine turistbusser. Nå satser selskapet stort på elbusser og har bygget en helt ny fabrikk for el-satsingen. Izar vant i juli en kontrakt på elbusser i to spanske storbyer. Lokaltrafikken i Madrid har bestilt sine 15 første helt elektriske ledbusser.
Les mer her.

Yutong med elektrisk langrute buss på Busworld

En av verdens største elbuss produsenter, Yutong, viste fram en ny elektrisk langrutebuss, ICe 12, for det Europesiek markedet på Busworld. Bussen er en normalgulv buss med 59 seter. 258 kWh batterier gir 200-270km kilometer kjøring på en lading. Les mer her.

 

Nyhetsutsending 3. juli 2017

57 minibusser på biogass og 6 elektriske i TT-anbudet i Oslo, samt 20 hydrogendrosjer.

I anbudet på TT-kjøring i Oslo var det 30% miljøvekting og leverandør skulle beskrive hvordan det skal oppnås størst mulig bruk av nullutslippsbiler og lavest mulig CO2 utslipp i løpet av kontraktsperioden. I TT-anbudet var det 3 ulike oppdrag, samkjørt drosje, direktebestilt drosje og spesialbil. På spesialbiloppdraget er anskaffet totalt 63 vogner i spesialbiloppdraget. Hvorav 57 busser vil kjøre på biogass og 6 busser vil være elektriske. Mens for direktebestilt drosje vil ca 1/3 av bilparken være nullutslippsbiler (20 hydrogenbiler og 1 el-bil) i løpet av første avtaleår, med mulighet til større andel i løpet av kontrakten. Les mer her.

Elbusser på to linjer i Kristiansand?

Boreal Buss AS vant konkurransen om levering av busstjenester i Kristiansandsområdet fra 1. juli 2018.
I anbudet ba Agder Kollektivtrafikk om opsjoner på elektriske busser for 2 av rutene i Kristiansand sentrum og fossilfri bussdrift med biodrivstoff. Ved annonsering av kontrakten 19.juni skriver AKT at de er optimistiske med tanke på at det kan bli el-buss på to linjer og fossilfritt drivstoff på bussene. Les mer her.

Anbud på to el-busser i Tromsø og Lillehammer før sommeren?

Troms fylkeskommune har bevilget 13 millioner kroner til innkjøp og drift av to elektriske busser som skal betjene linje i Tromsø. Anbudet på innkjøp av bussene vil sansynligvis komme ut før sommeren. Det samme er gjelder for Lillehammer i pilotprosjektet for elbuss som Opplandtrafikk arrangerte konferanse om i februar. Begge prosjektene fikk støtte fra klimasats i 2016.

Støtte fra Klimasats til elbuss på Hamar og autonome mini elbuss i Oslo.

Klimasats tildelte støtte for 2017 til kommunale/fylkeskommunale klimaprosjekter for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. To prosjekter med elbuss fikk støtte, i Hamar og til autonom kollektivtrafikk på bestilling i Oslo. Les mer her.

Dialogkonferanse for norges største bussanbud på Romerike

Ruter skal i slutten av 2017 utlyse anbud for busstjenester på Romerike i Akershus med over 300 busser. Anbudet vil bli med krav til fossilfri løsninger, og med krav eller tilrettelegging til utslippsfri løsninger. Mer om miljøløsningene som Ruter jobber med i anbudet i referat og presentasjoner på dialogmøte 29. mai.
Utkast til konkurransegrunnlag vil bli publisert på Ruters nettside, tentativt 18.august.

Innspill for kommende bussanbud Bergensområdet/Hordaland

Busstransporten i Bergensområdet skal ut på anbud det nærmeste året, og Skyss inviterer nå til tilbakemeldinger med skriftelige innspill fra markedet på bla miljøkrav til de kommende anbudene, innen 18. August. Les mer her.

Opsjon på elbuss på en linje i Narvik i anbudet på bussdrift på Ofoten.

Anbud er gjennomført for bussdrift for Ofoten er gjennomført og Boreal vant kontrakten med oppstart fra mars 2018. I anbudet var det en opsjon på elbuss på en eller flere av bybusslinjene i Narvik, som det ikke er besluttet. Les mer her.

Skandinavia

Norrtälje blir første kommune i Sverige med kun elbusser i bytrafikken

Alle de fire busslinjene som binder samman tätorten i kommunen, blir skiftet til elbuss innen august 2018. Norrtälje blir da den første kommunen i Sverige med med kun elbusser i bytrafikken. Nobima skal sette i drift 5 elektriske leddbussene, levert av BYD.

Hvem blir først ut i Norge med kun utslippsfri busser i kollektivtrafikken? Les mer her og her.

Storsatsing på elbusser i Malmø

Det er nå bestemt at det skal bli en stor satsing på elbuss i Malmø på bybuss konseptet Malmöexpressen med 4 linjer med stor kapasitet. Avtalen om det kom som del av avtalen om forbedre kollektivtrafikk i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Første steg med elbuss i Malmø settes i drift mot slutten av 2018 med 13 elbusser fra Volvo som bussoperatør Nobima har bestilt. Les mer her og her.

Ny elbusslinje med leddbusser i Göteborg

Gøteborg har i lengre tid hatt el.busser og ladbar hybridbusser fra Volvo i drift i ElectriCity samarbeidet.Nå er det besluttet å øke elbuss med to elektriske leddbusser som settes i drift juni 2018 og blir de første elektriske leddbussene fra Volvo. Göteborg Energi skal bygge nye ladestasjoner til den nye elektriske busslinjen. Les mer her og her.

Elektrisk minibuss med lavgulv

En elektrisk minibuss med lavgulv lanseres nå på det skandinaviske markedet. Britiske Mellor Coachcraft lager denne Orion E modellen med opp til 16 passasjerer og kan lages for plass til opp til 3 rullestolplasser. Denne elektriske modellen har 150 kilometer rekkevidde på batteripakken på 72 kWh som er lagd i samarbeid med Emoss i Nederland. Les mer her og her.

Orion-E Elektrisk minibuss med lavgulv
Orion-E Elektrisk minibuss med lavgulv

Verdens største hurtigladesystem for 100 elektriske busser i Amsterdam.

Ladeleverandøren Heliox skal levere komplett nøkkelferdig prosjekt for å drive de 100 VDL Citea SLFA elektriske bussene som settes i drift i desember 2017 i området rundt Schiphol Amsterdam flyplass i Nederland. De skal bygge 23 stk 450kW hurtigladere og 86 stk 30 kW depoladere med totalt hurtigladekapasitet på 13 MW til den største elbuss flåten i Europa. Hver av de elektriske bussene vil bli kjørt over 100,000 km hvert år da AML kontrakten er en av de travleste buss nettverkene i Nederland. Les mer her og her.

Heliox hurtigladesystem for buss
Heliox hurtigladesystem for buss

BYD åpner elbuss fabrikken i Ungarn og investerer 10 mill € i ny i Frankrike

BYD, som er av verdens største elbuss produsenter, åpnet sin første fabrikk i Europa i Ungarn. Les mer her.
De har også annonsert nye investeringer i fabrikk og service og vedlikeholdsnalegg i Frankrike. Les mer om det her.

Hyundai lanserer elbuss

Hyundai lansert nylig en elbuss med opp til 290 km rekkevidde mellom hver lading med et batteripakke på 256 KWh. Elbussen settes i kommersiell produksjon for leveranser i Sør-Korea i starten av 2018. Les mer her og her.

Hyundai elektrisk buss
Hyundai elektrisk buss

Elektriske sightseeingbuss med åpent tak.

En av verdens største produsenter av dobbeltdekker sightseeingbuss med åpent tak, Unvi, starter nå å lage elektriske sightseeingbusser. De første bussene skal lanseres i år. Bakgrunnen sier de er at stadig flere byer stiller krav til mindre utslipp og støy, som storbyer som Paris, London og Berlin. Den elektriske bussen blir i to etg med åpent tak på 12 meter, 74 sitteplasser og rekkevidde mellom hver lading på 120 kilometer. Les mer her.

Kinas 3. Største by skal erstatte alle busser med elbusser innen 2020

300 batteribussar er i trafikk i Guangzhou idag, og innen 2020 skal samtlige 30 000 bussar och taxibiler i Guangzhou vare elektriske. Samt at det skal bygges ut ca 100.000 ladere til elbiler i byen. Byen er Kinas 3.største by etter Beijing og Shanghai. Les mer her.

Nyhetsutsending 7. april 2017

50 personer på elbuss studietur til Eindhoven
Skjermbilde 2017-04-07 kl. 20.13.19

ZERO og Kollektivtrafikkforeningen arrangerte nylig elbuss studietur til Eindhoven i Nederland, hvor 43 helelektriske leddbusser er i full drift. En god bredde av norske og skandinaviske kollektivaktører deltok og hadde god læring av erfaringene både med drift og anbudsprosessen som førte fram til Europas største elbuss utrulling i Eindhoven og tilsvarende for kommende 100 elbusser i Amsterdam området fra desember. En viktig lærdom var – ifølge bussprodusenten – at resultatet blir bedre når man starter opp drift av elbuss i stor skala, enn med pilotprosjekt med noen få el.busser. Presentasjonene fra studieturen er lagt ut her og du kan se video av de elektriske bussene her.

En rekke konsepter for elbusser skal prøves ut i 2017.
I løpet av 2017 starter flere nye norske prøveprosjekter med batterielektriske busser der flere teknologiske alternativ og driftskonseptuelle tilnærminger skal testes. Teknisk Ukeblad har en oversikt over elbuss prosjektene som får busser idrift ila 2017 her.

Nobina Linje 31

32 elbusser til Malmö
Markedet for elektriske busser er i ferd med å ta av i Sverige. Malmö får nå 32 elektriske busser på to hele busslinjer i drift fra høsten 2018. Bussene kjøpes inn av bussoperatør innenfor en eksisterende kontrakt som utløper i 2019 (opsjon til 2021), med en overtakelse garanti med angitt restverdi hvis en annen operatør vinner neste anbud. Se mer her.

BYD bygger elbuss-fabrikk i Frankrike
BYD, en av verdens 3 største elbuss produsenter, investerer nå over € 10 millioner i en ny elbuss-fabrikk i Allonne, som blir den andre elbuss fabrikken til BYD i Europa etter anlegget i Ungarn som nå settes i produksjon. Produksjonen er planlagt å starte opp i første halvdel av 2018, med rundt 100 nye arbeidsplasser. Her skal de også sette opp en etter-salgsenhet for vedlikehold og reparasjoner, samt et logistikksenter for reservedeler. Mer info her.

BYD utvider fabrikk for elektrisk busser og lastebiler i California
BYD utvider nå produksjonskapasiteten for elektrisk busser og lastebiler i USA fra ca 300 busser og 150 lastebiler til å kunne 10 doble kapasiteten. Dagens arbeidsstyrke på 530 personer er ventet å tredoble innen 2020. Les mer her.

330 brenselcellebusser til to byer i Kina – firedobler verdens totale flåte
Kina har gjennomført en svært imponerende utrulling av elbuss med over 170.000 elbusser siste 2 år. Nå tar 2 kinesiske byer et viktig steg for utrulling av også hydrogenbusser. Ballard har levert de første av i alt 330 brenselcellebusser til to byer i Guangdong-provinsen. Zhongshan Bred Ocean Motor Co, som er Ballard største aksjonær, bygger tre fabrikker i Kina for å lage brenselcellemoduler for kjøretøy som bruker Ballard teknologi, som kan redusere kostnadene på disse med 50-70 prosent av kostnadene i dag, ifølge Ballard. Les mer her.

Alstom utvikler elbuss med trikkedesign

Alstom1
Trikk og tog produsenten Alstom har lansert en ny elektrisk buss med utforming som bygger på trikkedesign, med gjennomgående lavgulv, og store vinduer. Bussen skal ha styring på alle hjul som gjør at den kan manuvere bedre i  I løpet av andre halvår i år skal bussen i uttesting i  trafikk i Paris-regionen. Ifølge Alstom vil vedlikeholds- og driftskostnadene være lavere og levetiden lengre enn vanlige busser, og de totale kostander over levetiden være på samme nivå som dagens dieselbusser. Les mer her.

Proterra etter en ny elbussrekord med 970 km på én lading.
Den nye Catalyst E2 modellen til Proterra har satt ny rekord med å kjøre 970 km (603 Miles) på én lading på Michelin testbanen.  Bussen kan ha opp til 600 KWh batteripakke for opp til 50 mil rekkevidde i normal rutedrift. Proterra tror at innen 2020 vil ⅓ av alle nye busser i USA være elektriske. Video her.

 

Send oss gjerne flere tips om gode nyheter til: marius.gjerset@zero.no