fbpx
2. september 2015
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Offentlige anskaffelser som drivkraft i det grønne skiftet

Offentlige anskaffelser er et viktig verktøy for å drive fram det grønne skiftet. På dagens workshop hos ZERO bidro 25 deltakere fra offentlig sektor og privat næringsliv til å kartlegge barrierer og gode eksempler fra innkjøpsprosesser. 

Det offentlige handler inn for ca 400 milliarder kroner i året – 15 prosent av Norges BNP.

– Om det stilles riktige klimakrav, kan offentlige innkjøp skape stor etterspørsel etter eksisterende klimateknologi og innovasjon av nye klimaløsninger, sa Marius Holm, leder i ZERO i sin innledning.

Holm viste til at regjeringserklæringen slår fast at offentlig sektor som kunde skal bidra til å «ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger». I fjor høst vedtok også et enstemmig storting at Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) skal følge opp at miljøhensyn innlemmes i deres rådgivningsarbeid om offentlige anskaffelser.

Målet for dagens workshop og gruppearbeid var å få et helhetlig bilde av barrierer som hindrer anskaffelser av klimaløsninger, og å få kunnskap om gode virkemidler fra inn- og utland som kan bidra til å løse disse utfordringene. På neste workshop er målet å utvikle forslag til å forbedre eksisterende virkemidler og utvikle helt nye.

Noen av resultatene fra arbeidet vil presenteres på Zerokonferansen 28. oktober.