9. januar 2019

Oslo Havn åpner landstrømanlegg

– Landstrømanlegg er grunnleggende infrastruktur for lavutslippssamfunnet, og fremover må det bygges ut langs hele kysten, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i Zero.

Landstrømanlegget på Vippetangen i Oslo har stått klar siden desember, og ble tirsdag tatt i bruk for første gang av Stena Saga. Anlegget innebærer at danskefergene i fremtiden kan slå av hjelpemotorene og koble seg til ren vannkraft via landstrøm.

– Må bygges langs hele kysten

– Jeg vil gratulere Oslo Havn og Stena Line med denne milepælen på veien mot nullutslipp. Landstrømanlegg er grunnleggende infrastruktur for lavutslippssamfunnet, og fremover må det bygges ut langs hele kysten – fra Oslo til Hammerfest, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen ZERO.

Om tre uker vil DFDS-fergen Pearl Seaways stå klar, og fra februar 2020 vil også Crown Seaways være koblet til landstrøm på Vippetangen.

Nullutslippshavn

Oslo kommune har klare ambisjoner og politisk vedtak at Oslo Havn skal bli nullutslippshavn så raskt som mulig. Anlegget for strøm til utenlandsfergene er en god start som vil redusere bruken av fossil diesel med om lag 1400 tonn årlig. Neste steg vil være å få batterier i båtene som kan lades med strøm fra dette anlegget, slik at de kan seile utslippsfritt ut av fjorden. I tillegg trengs landstrømanlegg til øvrig store skip i havna.

– De pågående regjeringsforhandlingene må reflektere at maritim sektor er at av områdene Norge kan gjøre størst forskjell for klima. For å legge til rette for fortsatt vekst i nullutslippsfartøy må det stilles krav til nullutslipp for skip i alle havner innen 2022, og krav nullutslipp for inn- og utseiling for innen 2024, sier Gjerset.