fbpx
24. november 2020

Oslo og Los Angeles vil bygge uten utslipp

I dag kommer en fjerdedel av de globale klimagassutslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet. En ny avtale vil endre på dette.

DIGGER DET: Elektriske anleggsmaskiner blir viktige når byer skal kutte utslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet. ZEROs leder Marius Holm (på bildet) skal ikke stå for selve gravingen, men roser Oslo kommune for å ha brukt sitt handlingsrom i C40-nettverket for å bli med på en avtale om utslippsfrie byggeplasser innen 2030.

Oslo, Los Angeles, Mexico City og Budapest signerer en historisk avtale om at byene innen 2030 skal bygge uten å slippe ut klimagasser og kraftig redusere klimafotavtrykket fra bygg. Erklæringen skjer gjennom C40, verdens største klimanettverk for byer, i forbindelse med Zerokonferansen 24. november.

Fakta om C40
C40 er en den største globale sammenslutningen av byer på klimafeltet.

C40 har et omfattende nettverk av programmer og satsinger, for å understøtte byene i arbeidet med å utvikle og gjennomføre ambisiøse klimamål i tråd med Paris-avtalen.

Byene går foran i klimaarbeidet og skaffer erfaringer og resultater som kan oppskaleres på nasjonalt nivå.

I november etablerte C40 kontor i Oslo. Kontoret vil særlig lære av arbeidet Oslo har gjort for utslippsfrie bygg og anleggsplasser, og inspirere andre byer til å følge Oslos eksempel.

– Norge og Oslo har allerede verdens første utslippsfrie anleggsplass. Sammen med noen av verdens største byer, forplikter vi oss nå til å bygge med klimavennlige materialer og bare ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i fremtiden, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune i en pressemelding.

Marius Holm, leder i miljøstiftelsen Zero, sier at et stort globalt initiativ for å få ned utslippene fra maskiner og materialer i anleggssektoren er avgjørende. Initativet vil tvinge frem nye løsninger og materialer med mindre utslipp globalt.

– Her viser Oslo at de bruker sitt handlingsrom. Først kutter de i sine egne anleggsutslipp, og så bruker de sitt internasjonale samarbeid med byene i C40 for å spre kunnskap og bidra til utslippskutt i stor skala, sier Holm.

Signalet er tydelig. Bygg- og anleggsbransjen, entreprenører og maskinprodusenter får klar melding om at fremtidens bygg og anlegg må være basert på nullutslippsløsninger og byggematerialer produsert med lave klimagassutslipp.

Tiltaket handler om mer enn bare klimagasser. Stillegående maskiner gjør det lettere å snakke sammen på byggeplassen, noe som øker sikkerheten.

Støtte fra bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen ønsker tiltaket velkommen:

– Skanska har satt et ambisiøst klimamål om bli utslippsfri innen 2045, og innen 2030 satser vi på å halve utslippene våre. Forpliktelsen fra C40 setter et dristig direktiv til grønnere, sunnere og mer energieffektive bygninger og infrastruktur, sier Lena Hök, Senior Vice President Sustainability, Skanska Group.

Bygg- og anleggssektoren er en viktig premissleverandør og innkjøper av utslippsintensive byggevarer for annen industri.

Forpliktende tiltak

For å sikre at byene utvikler bygninger og infrastruktur med nullutslippsløsninger, forplikter de fire byene seg til å gjennomføre politikk og tiltak som vil:

  • Redusere klimafotavtrykket til bygningsmaterialer og renovasjoner med minst 50 % innen 2030, og tilstrebe utslippskutt på 30 % innen 2025
  • Redusere klimafotavtrykket til infrastrukturprosjekter med minst 50 % innen 2030, tilstrebe utslippskutt på 30 % innen 2025
  • Stille krav om nullutslipp i anleggsmaskiner fra 2025, og nullutslipp for alle anleggsplasser i byen fra 2030.

Se også C40s internasjonale pressemelding om avtalen.

Selve erklæringen finner du her.

For mer info: ZEROs rådgiver for storby og transport Jenny Skagestad. Mobil: 926 10 995