fbpx
12. november 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Østfold fylkeskommune vinner Årets lokale klimatiltak 2014

ÅLK
Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth mottar prisen fra Marius Holm.

Østfold fylkeskommune ble vinneren av konkurransen «Årets lokal klimatiltak 2014», med et felles opplegg for utbygging av ladestasjoner for elbiler i alle kommuner i fylket.

Dette innebærer at alle kommunene i fylket vil arbeide etter en felles elbil-strategi og ha en felles rammeavtale for innkjøp av ladestasjoner. I første omgang skal det plasseres ut 500 ladestolper.

-Skal vi nå Klimaforlikets mål om et lavutslippssamfunn, må utslippene i transportsektoren ned i null. For å klare det trenger vi den nødvendige ladeinfrastrukturen. Dette er derfor et eksempelprosjekt med stor overføringsverdi, fastslår juryen for konkurransen, som arrangeres av Kommunesektoren organisasjon KS og miljøstiftelsen ZERO.

– Finalistene i årets konkurranse er gode eksempler på hvordan kommunene kan gå foran og vise vei til lavutslippssamfunnet i Norge. Dette er konkrete tiltak som gir bedre hverdag for kommunenes innbyggere, samtidig som de bidrar til å kutte nasjonale utslipp, sier Ingvild Kilen Rørholt i ZERO.

 

Annenplassen gikk til åtte kommuner i Akershus, som har bygget Europas mest moderne anlegg for sortering av avfall, ROAF Miljøpark hvor avfall blir gjort til ressurs. På tredjeplass fulgte 12 kommuner rundt Mjøsa, for deres oppgradering av Mjøsanlegget AS, med dobling av kapasiteten og produksjon av biogass av matavfall til drivstoff og gjødsel.

Øvrig nominerte til topplasseringen var Farsund kommune for bruk av spillvarme fra lokal industri og Meldal kommune for bruk av bioenergi til erstatning for fossil energi i kommunale bygg og for å bygge opp lokal kompetanse til slike oppgaver.

Prisene ble overrakt under Zerokonferansen i Oslo 12. november. Juryen for konkurransen består av direktør Ellen Hambo i Miljødirektoratet, bystyrerepresentant og tidligere justisminister Odd Einar Dørum, KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen og daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen ZERO.

For mer informasjon, kontakt Ingvild Kilen Rørholt i ZERO, tlf. 97727115, ingvild@zero.no.

Bilder kan fåes fra shoot it live løsning på www.zerokonferansen.no, eller ved å kontakte Bastian.klunde@zero.no