fbpx
12. januar 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Øybåtene i Oslo legger om til fornybar diesel

I dag ble det markert at øybåtene i oslofjorden har tatt i bruk fornybar diesel, og dermed er blant de første i verden i ordinær rutefart som legger om fra fossilt til fornybart.

– Det er veldig bra Oslobåtene nå legger om fra fossilt til fornybart drivstoff.  Det er en viktig milepæl for det grønne skiftet til fornybar sjøfart at Oslofergene, som første passasjerferger, nå legger om til fornybar diesel, sier Marius Gjerset teknologiansvarlig i ZERO.

Ruter har gode klare mål om 100 prosent fossilfri kollektivtrafikk innen 2020. Tiltaket som Oslofergene nå har satt i gang viser vei for et skifte til fossilfrie løsninger for fergetrafikken, og viser at store utslippskutt er fullt mulig å nå lenge før 2020.

– Dette  er både viktige utslippskutt og det viser vei for hva som er mulig å få til av full omlegging fra fossile til fornybare løsninger, sier Gjerset.

– Vil ha ringvirkninger

Dette vil ha ringvirkninger til andre deler av maritim sektor.  Oslofergene viser nå vei for fornybart drivstoff for andre eksisterende ferger som vi håper alle fergeoperatørene vil lære av, sier Gjerset.

Det nye byrådet i Oslo har vedtatt mål om å halvere klimagassutslippene i Oslo innen 2020 fra 1990 -nivå. Det betyr at det trengs store utslippskutt og omlegging fra fossilt til fornybare løsninger i alle sektorer, og at disse må på plass så fort som mulig.

– Dette tiltaket er akkurat hva vi trenger mye mer av nå, med rask omlegging fra fossile til fornybar løsninger.

Neste skritt er batteri

ZERO utredet i 2014 mulighetene for å drive øyfergene på batteriløsning.  Det er det gode muligheter for ved neste korsvei når det skal bygges ny båt for sambandet.  Fram til det skjer er en løsning med skifte til fornybar diesel et veldig riktig og godt klimatiltak for disse fergene.

– Ruter og Oslofergene viser nå vei for dette med skiftet til fornybart drivstoff også før anbudsperiodene på fergen går ut. ZERO ser nå fram til en tilsvarende omlegging til fornybare løsninger på alle fergesambandene i Norge, avslutter Gjerset.

FAKTA:

  • Fornybar diesel skiller seg fra vanlig diesel ved at den er laget av fornybare råvarer, samtidig som den er syntetisk framstilt på en slik måte at den kan benyttes i vanlige dieselmotorer uten ombygging. Fornybare råvarer er klimanøytrale fordi be benytter seg av karbon som allerede er en del av syklusen, framfor fossile råvarer som tilfører karbon.
  • Stortinget har vedtatt at alle nye fergeanbud, både statlige og fylkeskommunale, skal være på null- og lavutslippsløsninger.  Tre ferger i indre Sogn, som driftes av Fjord1, er i gang på biodrivstoff fra 1. januar i år.