fbpx
27. september 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Plass til gass i Europa?

Zerokonferansen 2016:

Room for fossil heating in a renewable Europe?

Tyskland og England er de største kundene for norsk gass. I likhet med de fleste landene i Europa bruker de gassen til mange ulike formål. I Norge har fossilindustrien argumentert med at det trengs mer gass i Europa, fordi gasskraft skal balansere kraftnettet og fase ut kull.

Kjøperne av norsk gass bruker imidlertid gassen først og fremst til annet enn lage strøm av. En av våre største kunder, Tyskland, brukte i 2014 bare 12 % av gassen de brant opp til gasskraft. Mens over 40 % av gassen ble brukt i oppvarming.

Tysk satsing på fjernvarme, støtte til energieffektivisering, utrulling av varmepumper og bygging av solfangere og pelletskjeler har altså potensielt mye mer å si for landets gassbehov enn om noen kullkraftverk erstattes med gass. Og EUs forbruk av fossil gass har falt siden 2006.

Vi har invitert spesialister for å forstå hva som skjer i Europa. Hvordan påvirkes gassforbruket til oppvarming av energi- og klimapolitikken, både på EU-nivå og lokalt? Professor Sven Werner forteller om det store veikartet Heat Roadmap Europe, som har satt som mål å ta det europeiske varmemarkedet til null utslipp. Generalsekretær Thomas Nowak i den europeiske varmepumpeforeningen forteller om konkurranseflaten mellom gass og varmepumper i EU, og om hvor stor andel varmepumpen kan ta. Og ikke minst, ZERO presenterer funn fra vårt arbeid: Hva betyr klimapolitikken for Europas bruk av gass til oppvarming?

ZERO arrangerer 23.-24. november Zerokonferansen, Nord-Europas største klimaløsningskonferanse.

På konferansens andre dag gjennomfører vi parallelle bolker som tar opp noen de viktigste utfordringene og løsningene for verdens klima, med noen av verdens fremste eksperter på deres fagområder.

Room for fossil heating in a renewable Europe? er en av bolkene du kan oppleve som deltaker på årets konferanse. På bloggen vår vil vi i tiden fremover presentere alle bolkene, under tagen Zerokonferansen. Følg med fremover, og besøk konferansen nettside for å finne mer info og melde deg på!

www.zerokonferansen.no