fbpx
20. juni 2019

PM: Handlingsplan for grønn skipsfart: – Farten må opp

Handlingsplan for grønn skipsfart går i riktig retning, men har ikke rask nok fart mot regjeringens mål om å halvere utslippene fra maritim sektor innen 2030.

– Å halvere utslippene fra maritim sektor innen 2030 er et av regjeringen Solbergs mest konkrete klimamål. Da burde denne handlingsplanen vært tydeligere. Ofte tar det lang tid å få frem nye utslippsfrie fartøy innen ulike kategorier, så vi har dårlig tid, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

– Jeg tar for gitt at fylkeskommunene nå trygt kan inngå langsiktige kontrakter for lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåter og ferger, når regjeringen sier de vil komme med en støtteordning. Å fullføre det grønne skiftet for ferger og hurtigbåter må til, når ambisjonen er å halvere utslippene fra maritim sektor, sier Marius Holm.

– Krav om lav- og nullutslippsløsninger til fartøy i petroleums- og oppdrettsnæringen må komme raskt på plass. Dette er fartøy som samlet står for store utslipp, til sammen 1,4 millioner tonn CO2 av Norges årlige utslipp på 53 millioner tonn CO2. Nullutslippsløsninger her er et naturlig neste skritt etter at bilfergene og hurtigbåtene er elektrifisert, så her må Regjeringen handle raskt, sier Marius Holm.

Mer informasjon og kommentarer:
Daglig leder i ZERO, Marius Holm, tlf 957 21 632
Teknologiansvarlig, Marius Gjerset, tlf 926 56 010
Kommunikasjonssjef, Jon Evang, tlf 93401382