fbpx
29. mars 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: – Nye framskrivninger viser at vi trenger mer klimapolitikk

Marius Holm

– Det er gode nyheter at vi endelig er på rett vei, men Regjeringens framskrivinger av klimagassutslippene viser at den må lage mer klimapolitikk for å lykkes med å nå klimamålene, sier ZERO.

– Selv om tallene viser at vi endelig er på rett vei, så knekker vi ikke utslippskurvene raskt nok til å nå klimamålet våre. Det betyr at regjeringen må skjerpe klimapolitikken betydelig i årene som kommer, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Nedlegging av gasskraftverket på Mongstad, på grunn av økt produksjon fornybar energi, oljefyrforbud og innfasing av biodrivstoff er blant de viktigste driverne bak kuttene som ligger i utslippsfremskrivingene.

– Dette viser at der hvor Regjeringen har vedtatt og gjennomført klimapolitikk, så virker det, sier Holm.

Fremskrivningene antyder samtidig at kun femti prosent av nybilsalget kommer til å være elektrisk i 2030.

– Det er nok noe pessimistisk, gitt utviklingen av nye elbiler, men det er klart at vi ikke vil være i nærheten av å nå Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025 om ikke regjeringen skjerper virkemidlene, sier Holm.

– Regjeringen må nå forplikte seg til en årlig opptrapping av avgiftene på fossile biler og drivstoff fram til 2025, og klargjøre at vedtaket om at nybilsalget da skal være utslippsfritt betyr at kun slike biler vil bli tillatt solgt fra dette tidspunktet, sier Holm.