31. mars 2017

PM: Oljefondet får ikke ta del i grønn vekst

Marius Holm

Oljefondet får ikke ta del i grønn vekst

– Det er uforståelig at regjeringen fortsatt nekter oljefondet å investere i unotert fornybar infrastruktur – og dermed muligheten til å ta del i den grønne veksten, sier Marius Holm, leder i ZERO.

– Regjeringens begrunnelse om at omdømmerisikoen gjør investeringen i infrastruktur vanskelig for et statlig fond, faller på sin egen urimelighet, når man vet at statlig eide selskaper som Statkraft, Statoil og Norfund allerede sitter med langt større eierandeler i denne typen prosjekter enn det er tenkelig at SPU vil ta, sier Holm.

Ekspertene i Norges Bank har i 11 år anbefalt en åpning for unotert infrastruktur med begrunnelse i at dette vil gi bedre forhold mellom avkastning og risiko. De mener at risikoen ved slike investeringer vil kunne håndteres normalt.

– Behovet for investeringer i fornybar energi er enormt, og mulighetene for god og stabil avkastning for langsiktige investorer er store, sier Holm.

Avkastningen på de miljørelaterte mandatene til NBIM har vært svært god de siste årene, og NBIM-leder Yngve Slyngstad har selv etterlyst muligheten til å også utnytte mulighetene i unotert miljøinfrastruktur.

Oljefondet er i ferd med å bli et unntak blant pensjonsfond, som i stadig større grad går inn i denne typen investeringer – som er særlig gunstige for fond med lang tidshorisont. 41 av de 77 største pensjonsfondene i verden og 62 % av verdens statlige investeringsfond er investert i unotert infrastruktur, ifølge IEEFA/Prequin.

– Stortinget må nå igjen gjøre jobben. De må åpne for at SPU kan investere i unotert infrastruktur. Det kan de trygt gjøre med støtte fra forvalterne av SPU og andre eksperter, samtidig som avkastningskravet fortsatt ligger til grunn, sier Holm.

 

Kontaktinformasjon:

– Leder i ZERO Marius Holm tlf. 95721632

– Rådgiver finans Ingrid Aasaaren tlf. 48205210

– Senior kommunikasjonssrådgiver Per Kristian Sbertoli tlf. 93089103