fbpx
23. oktober 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby

Den nye byrådserklæringen er fremforhandlet mellom Ap, MDG og SV og gjelder for perioden 2019-2023. Blant annet går det frem i erklæringen at Oslo skal halvere sine klimagassutslipp innen 2020, og bli en fossilfri by innen 2030.

– I den nye byrådserklæringen setter Oslo et ambisiøst og veldig viktig mål om å bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. Byene er viktige pådrivere for klimaløsninger, og Oslo tar med denne byrådserklæringen et nytt viktig steg videre som spydspiss i Norge for klimaløsninger, sier Jenny Skagestad, rådgiver storby og transport i ZERO.

Videre påpeker Skagestad at den nylige framlagte klimastrategien for 2030 viser at det er igangsatt mye godt arbeid, men at det trengs flere tiltak for å nå målene. Byrådserklæringen forsterker klimainnsatsen gjennom flere konkrete mål og tiltak.

Her finner du den nye byrådserklæringen

– De største klimagassutslippene i Oslo er fra transporten. Det er gjort alt for lite for å få til skifte til fornybar og utslippsfri varetransporten og tunge kjøretøy. Det er derfor veldig bra at denne byrådserklæringen har et klart mål om å gjøre Oslo til en pilotby for utslippsfritungtransport, påpeker Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

– Med virkemidler som miljøsone innenfor Bilfritt byliv-området for utslippsfrie kjøretøy, forbeholde parkeringsplasser i sentrum til utslippsfrie kjøretøy, stille krav til utslippsfri transport i anbudene, og pilotprosjekt for utslippsfrie lastebiler for frakt inn og ut av havna.

Andre viktige klimapunkter i byrådserklæringen er mål om at det alltid skal lønne seg å velge utslippsfri bil, nedtrapping med mål om stans av salg av fossilbiler, utslippsfri  kollektivtrafikken og havn, og fossilfrie og utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter.

Skal Oslo nå målet om å bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030, krever det en solid gjennomføringsevne i alle deler av kommunen, påpeker Gjerset. 

– Et avgjørende grep for å få til det, er å anvende klimabudsjettet aktivt som styringsverktøy, og at byrådserklæringen er tydelig på å styre byen gjennom konkrete og forpliktende, avslutter Gjerset.