fbpx
14. mai 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Mangler penger til utslippsfrie hurtigbåter og ferger i fylkene

Regjeringen viser at det er økonomisk handlingsrom i revidert nasjonalbudsjett, og bevilger 300 millioner kroner til vei. Samme beløp ville gitt fylkene nødvendig økonomisk trygghet til å gjennomføre dette svært viktige teknologiskiftet til utslippsfrie hurtigbåter.

I revidert statsbudsjettet som ble lagt fram i dag bevilger regjeringen 25 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter. Men det trengs mer penger dersom regjeringen skal nå egne mål.

I løpet 2019 skal flere store hurtigbåtsamband ut på anbud. I Sogn og Fjordane gjelder dette 18 hurtigbåt-samband. Dette er kontrakter for hurtigbåtdrift for de neste 8-10 årene, og valget om nullutslippsløsninger for disse anbudene må derfor treffes nå. Fylker med fergesamband trenger avklaring for midler for hele kontraktsperioden nå for å kunne stille krav til nullutslipp i anbudet – i tråd med det Stortinget har vedtatt og regjeringens mål om å kutte 50 prosent av utslippene fra maritim sektor.

– Teknologiskiftet til utslippsfrie ferger er en av de største suksessene i norsk klimapolitikk. Det voksende antallet elferger gjør at det blir en global klimaløsning og nasjonal næringsmulighet. Slik er det for alle skipstyper og teknologier. For ikke bare kan vi skape globale ringvirkninger gjennom grønne maritime teknologiskift og kutte egne utslipp, vi kan også skape ny næringsutvikling i en bransje som står sterkt i Norge, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Regjeringen foreslår ingen endringer i den store finansieringsordningen til fylkene til ferger og hurtigbåter, som fortsatt er slik at alle samband får samme støttenivå uavhengig av om de bruker gammel diesel eller båter med nullutslipp.

Regjeringen skal nå snart legge fram handlingsplaner for grønn skipsfart og fossilfri kollektivtrafikk og infrastruktur for fornybare drivstoff. Disse handlingsplanene er svært viktige for å fart på utslippsreduksjoner og teknologiskiftet. Her må flertallsregjeringen vise handlekraft, og sikre nye virkemidler og tiltakene som trengs for å nå klimamålene, forpliktelsene fra regjeringsplattformen og viktige stortingsvedtak.

Kontakt ZERO:
Marius Gjerset, teknologiansvarlig, marius.gjerset@zero.no, 926 56 010
Jon Evang, kommunikasjonssjef, jon.evang@zero.no , 934 01 382

PM fra regjeringen: «Mer penger til klimavennlige hurtigbåter»