fbpx
7. oktober 2019

PM: Statsbudsjettet 2020: Mangler nye grønne ideer og løsninger

– Statsbudsjettet mangler nye grønne ideer og løsninger. Regjeringen har ikke tatt inn over seg de økte kravene og forventningene klimapolitikken står overfor i 2020, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Det er særlig tre områder hvor det mangler nytenking i statsbudsjettet:

 1. Investeringer i ren energi i utviklingsland: Regjeringen burde lansert nye initiativer for å stanse kullkraft, men kutter i stedet energibistanden.
 2. Virkemidler for elektrifisering av tungtransport: Ingen nye gulrøtter, avgifter eller reguleringer.
 3. Grønt skatteskift: CO2-avgiften øker med kun 5%, til 544 kr/tonn. Regjeringen burde valgt en raskere opptrapping, og nye løsninger for å sikre god fordelingseffekt. I tillegg burde engangsavgiften økes på forurensende biler.

– Erna Solberg erkjente etter kommunevalget at Høyre hadde levert for dårlig på klima, men den erkjennelsen har ikke nådd statsbudsjettet, sier Marius Holm.

– Hun trenger ikke å gå langt for å finne nye ideer og løsninger i klimapolitikken, faktisk ligger det gode ideer i Regjeringens egen plattform, Granavoldenklæringen. Listen over klimatiltak Venstre fikk gjennomslag for i Regjeringsforhandlinger, men ikke i budsjettforhandlinger, begynner å bli lang, sier Holm.

– Posisjonen for et styringsparti som effektivt kobler næringspolitikk og klimapolitikk er ledig, men Erna Solberg og Høyre griper den ikke. Skal de klare det innen Stortingsvalget i 2021, må jobben starte nå, sier Marius Holm.

På noen områder går utviklingen i riktig retning:

 • midler til utslippsfrie hurtigbåter
 • elbil-andelen vokser
 • fjerner refusjon av CO2-avgift for fiskebåter

Skuffende kutt i klimasatsmidler

Tilskuddet til Klimasats i Statsbudsjettet går ned fra 200 mill kr i 2019 til 181,8 mill kr i 2020.

– Vi foreslo en fast årlig Klimasatsmilliard og er skuffet over at regjeringen i stedet kutter i Klimasats og dermed ikke bruker muligheten til å bidra til å utløse den store mengden gode klimatiltak som nå ligger klare i kommuner og fylker, sier Jenny Skagestad, rådgiver for transport og storby i Miljøstiftelsen ZERO. 

– Søknadsmengden til den populære støtteordningen Klimasats økte med 60 prosent fra 2018 til 2019, noe som viser at kommune-Norge er klar for å komme i gang med det store grønne skiftet.  

Les mer i ZERO-kronikken «Klimamilliard vil gi svenske tilstander»

Klimasaker ZERO kan kommentere i Statsbudsjettet:

 • klimasaker og utviklingen generelt
 • karbonfangst og -lagring
 • garantiordning for fornybar energi i sør
 • bilavgifter/elbiler/utslippsfri transport
 • biodrivstoff (palmeolje)
 • klimasatsmidler til kommunene
 • materialer/plast/bygg

For mer informasjon kontakt:
Daglig leder Marius Holm, telefon 957 21 632
Kommunikasjonssjef Jon Evang, telefon 934 01 382