fbpx
19. juni 2020
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Viktige forbedringer i vindkraft-prosessene

Miljøstiftelsen ZERO mener regjeringens forslag til forbedringer og innstramminger i konsesjonssystemet for behandling av vindkraftsaker er gode og nødvendige. 

– Dette er viktige forbedringer, som også ZERO har pekt på. Blant annet får vi bedre lokal involvering og regional planlegging, strammere tidsfrister, tydelig sammenheng mellom omsøkt og faktisk utbygget prosjekt, samt strengere krav til natur- og miljøhensyn. Nå håper jeg vi kan få både bedre prosesser og debattklima rundt vindkraft, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

– Så lenge spørsmålet om lokal beskatning av vindkraft er uløst, har ikke kommunene alle fakta på bordet når de skal ta stilling til mulig vindkraftutbygging. Regjeringen bør derfor snarest utrede hvordan kommunal naturressursskatt på vindkraft kan innføres, med sikte på innføring fra 01.01.2022, sier Holm.

– Meldingen svarer på langt de fleste av utfordringene med dagens konsesjonssystem. Fremover må vi ha en restriktiv praksis for utbygging av vindkraft slik at bare de beste prosjektene med lavt konfliktnivå bygges, sier Holm.

Kontaktpersoner i Miljøstiftelsen ZERO:

Marius Holm, daglig leder  (mobil: 957 21 632)

Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)