fbpx
15. mai 2020
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: ZERO krever gjennomføring av nullutslippsvedtak

Regjeringen må nå gjennomføre det viktige stortingsvedtaket om nullutslipp i verdensarvfjordene. – En utsettelse vil ødelegge for den viktige utviklingen som nå skjer, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i ZERO.

Foto: Jorge Segovia/Unsplash

I 2018 gjorde et enstemmig Stortinget som i 2018 gjorde et svært klart og tydelig vedtak om nullutslipp i verdensarvfjordene senest innen 2026. Det var et svært viktig klimavedtak som vil gi nye oppdrag for norsk maritim leverandørindustri.

– Med den svært krevende situasjon leverandørindustrien er i nå, trengs det flere, ikke færre tiltak for å få fart i investeringene i grønn skipsfart. Vi synes derfor det er både rart og synd at enkelte politikere nå vingler og går imot dette vedtaket som også FrP stilte seg bak for to år siden, sier Gjerset.

Norge har en verdensledende maritim leverandørindustri som er i full stand til å utvikle og levere nullutslippsløsninger, bare rammebetingelsene er tydelige og langsiktig forutsigbare.

– Usikkerhet om og når utslippsreguleringene trer i kraft, vil ødelegge for den viktige utviklingen i norsk leverandørindustri og utviklingen av bærekraftig turisme bort fra de store utslippskildene som store cruiseskip på fossilt drivstoff er, sier Gjerset.

Store investeringer

En utsettelse av nullutslipp nå vil true mye av det utviklingsarbeidet som er satt i gang, mener Gjerset. 

– Mange i leverandørindustrien har gjort store investeringer i fordi de forventet at et enstemmig stortingsvedtak ville bli gjennomført. Regjeringen slo tydelig fast i handlingsplanen for grønn skipsfart for ett år siden at de vil følge opp vedtaket. Nå forventer vi at Solberg-regjeringen holder ord og gjennomfører dette viktige vedtaket snarest, sier Gjerset.

Trenger politiske krav

Nullutslippsløsninger er fullt ut tilgjengelig i dag for mange typer skip, som de nye kystruteskipene som skal i drift til neste år. For de aller største skipene har det ikke vært etterspørsel etter nullutslipp og løsningene er dermed ikke oppskalert til det i dag. 

Dette var Stortinget fullt klart over da de gjorde sitt vedtak i 2018, og vedtaket var ment å skape fortgang i utviklingen.

– Det er politiske krav og klare rammebetingelser som driver fram markedet for ny teknologi, slik det har skjedd for utslippsfri ferger. Uten politiske krav vil fortsatt mange av de store internasjonale cruiserederiene sitte på gjerdet og utsette investeringer i nullutslipp, sier Gjerset.

Kontaktpersoner i Miljøstiftelsen ZERO:
Marius Gjerset, teknologiansvarlig (mobil: 926 56 010)
Kommunikasjonssjef Hege Kristin Ulvin (mobil: 971 72 650)