I år kan vi feire at vi har jobbet for en raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger i 15 år!

Her er noen av våre viktigste seire de siste 15 årene:

Det store gjennombruddet for elektrifisering av transportsektoren. Norge leder an i verden med den største og raskeste veksten i elbil.

Utvikling av verdens første batteriferge. Nå er over 50 batteriferger på trappene i Norge.

Etableringen av Powerhouse. Powerhouse-konseptet har demonstrert at bygninger kan produsere mer energi enn de bruker. Nå er flere Powerhouse-bygg på vei.

Zerokonferansen. Nord-Europas største møteplass for alle som vil lære om utslippsfrie løsninger gjennomføres med økende engasjement og deltagelse, hver høst.

Storstilt utbygging av ny fornybar energi og nedleggelse av forurensende gasskraftverk gjennom Grønne sertifikater har resultert i nedleggelse av gasskraftverket på Kårstø.

Utenlandskabler til Tyskland og England bidrar til mer fornybar energi og lavere utslipp i våre naboland.

Elektrifisering av Utsirahøyden. Stortinget stilte krav om full elektrifisering av Utsirahøyden.

Utfasing av fossil fyringsolje i bygg. Norge er det første landet i verden som forbyr oppvarming med fossil olje.