Høyres landsmøte vedtok i dag å la SPU få investere i unotert fornybar infrastruktur. – Verden trenger enorme investeringer i ny fornybar energi, og Oljefondet kan både bidra med nødvendig kapital, samtidig som vi får et bedre forhold mellom avkastning og risiko på nasjonalformuen, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Som del av resolusjonen «Grønn omstilling» vedtok landsmøtet at Høyre vil «La SPU investere i unotert infrastruktur for fornybar energi med samme krav til lønnsomhet som for andre investeringer». En åpning for unotert infrastruktur har blitt anbefalt av Norges Bankog en rekke faginstanser. Finansdepartementet har så langt sagt nei, men i Jeløya-erklæringenble regjeringspartiene enige om å «vurdere å åpne» for slike investeringer.

ZERO er svært glade for at Høyre nå har slått fast at partiet vil få dette til.

– En åpning for å investere i unotert fornybar energi er viktig for å bidra til å dekke verdens behov for kapital for å dekke det voksende behovet for fornybar energi dersom verden skal nå klimamålene, sier Marius Holm, leder i ZERO.

– En slik åpning vil også sikre langsiktig og stabil avkastning på våre pensjonspenger, med mindre samlet risiko, sier Holm.

Det er en voksende erkjennelse i verdens finansmiljøer for behovet for tilpasning til finansielle konsekvenser av klimaendringer og verdens klimapolitikk. I et brev til Finansdepartementet i februar sa NBIM at nettopp manglende åpning for investeringer i unotert fornybar infrastruktur “begrenser handlingsrommet vi som forvalter har til å tilpasse oss finansielle konsekvenser av klimaendringer».

Tirsdag legger Regjeringen fram årets stortingsmelding om forvaltningen av Oljefondet.

– Vi forventer at Regjeringen følger opp regjeringserklæringen og Høyres ferske vedtak og åpner for å investere direkte i fornybar energi. Dersom åpningen ikke kommer i stortingsmeldingen, forventer vi at Høyre tar initiativ til å løse saken på Stortinget, sier Holm.

 

For mer informasjon:

Marius Holm,

leder i ZERO

957 21 632

 

Per Kristian Sbertoli

Fagansvarlig finansiering fornybart globalt

930 89 103