fbpx
24. november 2015
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: – Virkemidlene monner ikke nok

I dag la Riksrevisjonen fram rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg«. Riksrevisjonens undersøkelse viser at de juridiske virkemidlene for energi-effektivisering ikke fungerer for eksisterende bygg, at de økonomiske virkemidlene reduserer energibruken lite, og at det er behov for mer informasjon og samordning.

– Samlet virkemiddelpakke overfor eksisterende bygningsmasse er alt for puslete. Vi trenger for eksempel en langt mer vidtrekkende enøkordning i bygg, sier fagansvarlig for bygg i ZERO, Guro Nereng.

– Bytting av vinduer og utbedring av fasaden er noe folk gjør svært sjeldent, det er derfor viktig at det gjøres mest mulig energieffektivt når man først setter i gang å pusse opp. Der må myndighetene bidra til å skape incentiver, sier Nereng.

Enova i dag gir ikke støtte til disse tiltakene som monner mest. Vi mener at støtte til disse tiltakene bør komme som skattefradrag eller inkluderes i Envoas støtteordning.

Riksrevisjonen viser til at bare 113 personer fikk støtte til forbildeordningen for totaloppgradering av bolighus, av 2,3 millioner boligbygg, hvilket betyr at bare 0,05 promille har benyttet seg av ordningen. Man må ha hele boligmassen med.

-Det er dessuten godt at myndighetene selv endelig slår fast at det trengs mye mer klarhet i regelverket for bygg. Det trengs tydelighet i hvilke tilfeller byggforskriften gjelder, og ikke minst mener ZERO at det trengs egne retningslinjer for energiambisiøs oppgradering av eksisterende bygningsmasse, fastslår Nereng.

For mer informasjon kontakt:

fagansvarlig bygg Guro Nereng tlf 41 62 44 26
kommunikasjonsrådgiver Kristin Brenna tlf 93 88 22 72