fbpx
12. august 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Etappeseier for karbonfangst og -lagring 

Regjeringen har i dag besluttet å støtte videre forprosjektering av CO2-fangst og lagring ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Anlegget er eid av Oslo kommune og Fortum.

– Dette er gode nyheter og en etappeseier. Nå kan vi gå videre med forprosjektering av to anlegg, noe som er viktig for å realisere karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge , sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

For å nå klimamålene i Parisavtalen er verden avhengig av CCS på industri. Da må kostnadene for CCS-anlegg ned, og antall anlegg opp så raskt som mulig. Norge kan bidra til å gjøre CCS økonomisk bærekraftig slik at teknologien kan tas i bruk i stor skala.

– CCS er en svært viktig klimaløsning. Industrien står for om lag 1/4 av verdens CO2 utslipp. For mange av utslippskildene, som for eksempel avfall og sement, er det vanskelig å se for seg en annen løsning enn fangst og lagring for å fjerne utslippene. Her kan Norge gå foran og gjøre en global forskjell. På sikt kan også investeringer i CCS åpne nye og lønnsomme industrimuligheter for Norge, sier Holm.

For mer informasjon kontakt:

Kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf. 93401382