image (12)


Beregninger Miljøstiftelsen ZERO har gjort viser at dersom vi bytter ut halparten av de 16 000 fossilbussene vi har i Norge med busser som er helt eller delvis elektriske kan vi kutte utslippene med 300 000 tonn. Det tilsvarer utslippene fra mer 100 000 vanlige biler.

– Vi har teknologien, vi vet at politikerne ønsker å få til en elektrifisering av kollektivsektoren, så nå trenger vi å få på plass virkemidler som får elbussene inn i bygatene, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO.

 

Kun to elbusser i Norge

Stadig flere leverandører er klare til å levere utslippsfrie bussløsninger med både helelektriske batteribusser og ladbare hybrider, og elektriske busser er i drift i mange byer, som Göteborg, Hamburg, Stockholm. I Kina er allerede over 100 000 elbusser i drift. I Norge er det nå kun 2 elbusser i drift i Stavanger hvor Kolumbus og Boreal har hatt elbuss i drift i ett års tid. Det utvides nå med 3 busser til.

 

En studie fra Siemens- Volvo om elbusser i Oslo viser at bare på rutene i sentrum kan elektriske busser reduserer CO2-utslipp med 30 000 tonn i året. Elektriske busser er billigere i drift siden de bruker under 1/3 av energien som en buss på fossilt drivstoff. Studien viste at bare for disse bussrutene i Oslo kan det spares inntil 750 millioner kroner de neste ti årene ved å bytte fra fossilt drivstoff til elbuss.

 

 

– Bli elbuss-ledende

ZERO mener Norge bør kunne ta ledelsen også på elbuss.  

– Vi er verdens største elbilmarked, med en markedsandel på mer enn 20 prosent elbiler. Det er ingen grunn til at vi skal være dårligere på buss, sier Holm.  

Etter det ZERO kjenner til er det minst 7 bussleverandører som nå kan levere slike løsninger. Det ble også nylig lansert en felles ladestandard fra mange selskaper for hurtigladeløsninger. Flere kollektivselskaper har mål om i være fossilfri innen 2020, og flere jobber nå med å komme i gang på elektriske busser.

 

For spørsmål kontakt:

Marius Holm, mobil 957 21 632

Kristin Antonsen Brenna, mobil 938 82 272 / epost: kristin.brenna@zero.no