28. august 2018

PM: Endelig havvind på norsk sokkel?

– Dersom Equinor elektrifiserer feltene Gullfaks og Snorre med strøm fra havvind, er det årets havvindnyhet. Nå kan vi endelig få havvind på norsk sokkel, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

– Ved å elektrifisere oljeplattformer med havvind oppnår vi store klimakutt, og vi får et hjemmemarked hvor norsk leverandørindustri kan bygge opp kompetansen sin.

– Globalt vokser havvind raskt som følge av kostnadstreduksjoner, og Norge er med sin offshorekompetanse godt posisjonert til å ta en stor bit av denne kaken. Norge kan bidra til å gjøre flytende offshore vind til en global klima løsning.

For mer informasjon og kommentarer kontakt

leder Marius Holm tlf. 95721632
kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf. 93401382