fbpx
31. oktober 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Hurra for utslippsfrie ferger til Nesodden

Ruter har nå annonsert at Nesoddbåtene blir elektrifisert og lagt om til nullutslipp i 2019.

Nesoddbåtene elektrifiseres!

– ZERO er veldig glade for at avtalene om elektrifisering av Nesoddbåtene nå er på plass og at dette nå blir gjennomført i 2019. Dette er et viktig klimatiltak som viser godt hvordan man kan fjerne 100% av klimagassutslippene med teknologiskifte til utslippsfrie løsninger, sier teknologiansvarlig i ZERO, Marius Gjerset.

Båtene går nå på fossil gass og er av de største enkeltutslippene fra transportsektoren i Oslo, med utslipp på ca 6.000 tonn CO2 årlig. Utslippene og energibruken er langt større enn for annen kollektivtrafikk.

– Timingen med Oslo som miljøhovedstad er god. Vedtaket om å elektrifisere Nesoddfergene viser at byrådets klimaambisjoner er alvorlig ment. Norge er verdensledende på utslippsfrie skip og maritime løsninger, og Oslo kan bli et utstillingsvindu for dette i det europeiske miljøhovedstadsåret 2019, sier Gjerset.

Langsiktig arbeid
ZERO har vært pådrivere for å få til utslippsfri båtløsninger i Oslofjorden i mer enn 5 år, med bla rapporten «ZERO: Fjordferger uten utslipp», fra 2014. For 2 år siden vedtok Oslo Bystyret at Oslo Havn skal bli nullutslipp havn, med målsetting om at driften på Nesodden-sambandet skulle skje med nullutslippsteknologi. I mars i år la Ruter fram en ny strategi med mål om en full overgang til utslippsfri kollektivløsninger som var et viktig veivalg for utviklingen framover.

Det tekniske på båten for installasjon av batterier har vært den minste utfordringen. En større utfordring har vært strømforsyningen de siste meterne ned på rådhuskaia, med mange ulike interesser som måtte avveies og avklares. I denne fasen av det grønne skiftet er det viktig å få avklart spørsmål rundt eierforhold til ladeanlegg, tariffering av strøm til lading og andre praktiske detaljer. Norge går foran også der, og ZERO jobber for å dra lærdom av slike prosesser, og for å få endret rammebetingelser slik at drift av elferger skal være så strømlinjeformet som mulig.

Her kan du lese Ruters pressemelding