fbpx
15. april 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Kraftløs energimelding

Pressemelding fra ZERO: Kraftløs energimelding

Regjeringens energimelding ble i dag lagt frem på en pressekonferansen på Rånåsfoss kraftverk. Et av meldingens viktigste formål var å vise veien til lavutslippssamfunnet. Men meldingen ser ikke energipolitikken og klimapolitikken i sammenheng, og fremstår som kraftløs.

– Energimeldingen burde vært et viktig klimapolitisk virkemiddel for Regjeringen. Siden 1990 har Norge økt utslippene fra bruk av fossil energi med 30 prosent. Vi burde fått en plan og virkemidler for å bruke fornybar energi for å erstatte fossil energi og kutte utslipp. I stedet har vi fått en uforpliktende beskrivelse av dagens situasjon, sammen med noen forsiktige vekstambisjoner på vannkraft. I sum er dette ikke en melding som tar oss i retning lavutslippssamfunnet. Nå må Stortinget gjøre jobben, sier leder i ZERO Marius Holm

– I en verden som når klimamålene og forlater fossilalderen trenger vi en melding som tar for seg Norges næringsmuligheter basert på fornybar energi. Vi kan bidra til klimaløsninger som f.eks. utslippsfrie industrigrener og havvind. Meldingen burde konkretisert hvordan vi bruker energi og klimapolitikken til å bevare og utvikle norsk kompetanse innenfor nye og gamle eksportnæringer, sier Holm.

– Olje- og energiminister Tord Lien går motsatt vei, og foreslår å subsidiere fossilgass til bruk i f.eks. skip. Men bruk av gass i Norge er et klimapolitisk blindspor, og Stortinget må legge det dødt, sier Holm.

– Meldingen tar ikke inn over seg at vi står på terskelen til et drivstoffskifte i transportsektoren. Det er gitt klare politiske signaler om å elektrifisere så mye som mulig av transportsektoren frem mot 2030. Like klar politisk bestilling har Tord Lien fått om å legge frem strategi for utrulling av hydrogen i Norge. Ingenting av dette konkretiseres i meldingen. Dermed lar Regjeringen være å bruke anledningen til å følge opp vedtatt klimapolitikk, sier Holm.
For mer informasjon kontakt:

Marius Holm – Leder i ZERO – tlf. 95721632

Einar Wilhelmsen – Fagansvarlig for fornybar energi – tlf. 90698446

Jon Evang – kommunikasjonssjef – tlf. 93401382