fbpx
16. mai 2015
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Revidert nasjonalbudsjett 2015: God løsning for biodrivstoff

Pressemelding fra ZERO – RNB2015: God løsning for biodrivstoff


I Nationen i dag presenterer V, KrF, H og Frp en ferdig løsning for biodrivstoff. Miljøstiftelsen ZERO mener man har funnet en god løsning og har tro på at dette vil bidra med viktige kutt av klimagassutslippene fra transportsektoren.

– Her rydder partiene opp i usikkerheten som ble skapt ved framlegging av revidert nasjonalbudsjett. Dette opplegget kan bidra til store og viktige utslippskutt i transportsektoren, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig for bioøkonomi i miljøstiftelsen ZERO.

– Vi tror økningen av omsetningspåbudet, fjerning av vegbruksavgift for biodiesel og innføring av avgift på fossil gass vil bidra til et grønt skifte i store deler av transportbransjen. Nå blir det billigere å kjøre fornybart framfor fossilt, sier Fløystad.

Viktig for økt satsing på bruk og produksjon
– Vi får ingen til å ta i bruk norsk satsing på produksjon av biodrivstoff uten at det utvikles et marked for fornybart drivstoff. Når disse vedtakene iverksettes vil det være billigere å kjøre på fornybart framfor fossilt drivstoff, og flere aktører kommer til å legge om, sier Fløystad.

Endringene i avgiftene for biodrivstoff (biodiesel, bioetanol og biogass) i Revidert Statsbudsjett er annerledes enn det Stortinget opprinnelig vedtok i Statsbudsjettet for 2015. Dette skyldes en problemstilling om hvorvidt vedtaket var lovlig innenfor ESA-reglementet om statsstøtte.

– Vi er glad for at samarbeidspartiene har funnet en løsning vi tror er i samsvar med ESA, og som ivaretar Stortingets intensjon. Nå er det viktig at det skapes forutsigbarhet for dette i lang tid framover, sier Kåre Gunnar Fløystad.

En liten utsettelse
Innføringen av endringene utsettes fra 1. juli, men sannsynligvis vil løsningen for biodiesel og bioetanol være på plass innen 1. oktober og avgiften på fossil gass fra 1. januar 2016.

– Det blir en liten utsettelse, men det mener vi er til å leve med i bytte mot en forsikring om at ting kommer på plass. Den midlertidige kompensasjonsordningen for kollektivaktører som går fra fossil gass til biogass sikrer at markedet ikke stopper opp, sier Fløystad.

For mer informasjon kontakt:

fagansvarlig for bioøkonomi Kåre Gunnar Fløystad, tlf. 95180221

kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf. 93401382