fbpx
2. desember 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Gir SPU mulighet til å investere i løsninger

Ønsker nytt mandat for SPU hjertelig velkommen

Pressemelding fra Miljøstiftelsen ZERO 02.12.2014

Finansdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding om at departementet gir strategirådet i oppdrag å utrede om Statens Pensjonsfond Utlands (SPU) skal investere i infrastruktur. Dette inkluderer investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energiproduksjon og i utviklingsland.

Miljøorganisasjonen ZERO har jobbet for en slik endring i mandatet for NBIMs forvaltning av vår felles formue i flere år, og ønsker regjeringens initiativ velkommen.

Vi er svært glade for at Regjeringen nå tar grep for å gi oljefondet en reell mulighet til å utnytte sin størrelse og investere i løsninger snarere enn problemet, sier Marius Holm, Daglig leder i ZERO.

Kapital er en av de viktigste råvarene i det grønne skiftet. Vi trenger en kraftig vekst i globale investeringer i infrastruktur for produksjon og distribusjon av fornybar energi i årene fremover.

Endelig legges den første stein for at SPU kan utnytte sin størrelse og posisjonere seg mot den veksten vi ser internasjonalt. Dette er et eksempel på at profittmaksimerende finansaktører og klimasaken så smått begynner å trekke i samme retning. Da er det lov til å være klimaoptimist, avslutter Holm.

ZERO mener regjeringen tar seg litt for god tid på utredningen.

Et positivt vedtak på nytt mandat for SPU er noe av det viktigste Tine Sundtoft kan ha med seg til Paris 2015. Fristen for utredningen bør derfor tilpasses og kortes ned fra våren 2016 til høsten 2015, sier Holm.

Han mener det viktigste i tiden fremover er hvilken sammensetning utvalget får.

Det er avgjørende at utvalget forstår seg på energimarkedet, i tillegg til ren finans. Utvalget må forstå den disruptive endringen som foregår i energisektoren i disse dager. Her ligger det store muligheter for gode investeringer for et fond som SPU, avslutter Holm.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med:

Bastian Klunde, rådgiver finansinitiativet 900 95 694

Marius Holm, Daglig leder 95721632

Jon Evang, Kommunikasjonssjef 93401382