fbpx
8. januar 2021
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Historisk økning av CO2-avgiften vil gi taktskifte

– Økningen i CO2-avgiften vil påvirke alle beslutninger i store deler av norsk økonomi. I kombinasjon med andre nye virkemidler vil dette gi et taktskifte i norsk klimapolitikk, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Regjeringen skal øke CO2-avgiften fra dagens 590 kroner til 2000 kroner tonnet, viser klimaplanen som ble lagt frem fredag.

– Økningen vil bidra til å utløse store utslippskutt. Men effekten av avgiftsøkningen avhenger av hvordan regjeringen velger å kompensere gjennom andre skatte- og avgiftslettelser. Det viktigste er at de ikke må kompensere med redusert veibruksavgift. Da blir effekten null i vegtransporten, påpeker Holm. 

Utslippsbudsjettet i klimaplanen omfatter kun halvparten av Norges utslipp. Det er ZERO kritisk til.

– Budsjettet burde omfattet alle norske utslipp, og målet burde vært å kutte de samlede utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Det ville vært i tråd med målet som ble vedtatt i EU før jul, sier Marius Holm.

ZERO mener samtidig at det er positivt at regjeringen nå legger opp til kutt i Norge framfor kvotekjøp.   

– Det er viktig at vi kutter egne utslipp, fremfor å betale andre land for å omstille sitt næringsliv. Dette vil bidra til å sikre norske arbeidsplasser ved å omstille til utslippsfri, energieffektiv og framtidsrettet teknologi, sier Holm.  

Kontaktpersoner i ZERO: 

Marius Holm, daglig leder (mobil: 957 21 632)

Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)