Jordbruksoppgjør uten spor av klima

Jordbruksoppgjøret handler ikke bare om bondens inntekt, det handler også om hvordan Regjeringen legger til rette for klimaomstilling og det grønne skiftet i landbruket. ZERO er skuffet over at landbruksminister Sylvi Listhaug foreslår kutt over hele linja:
– spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) kuttes 70 millioner,
– klima- og miljøtiltak kuttes 3 millioner,
– støtten til biogass kuttes i sin helhet (2 millioner)
– støtten til bioenergiprogrammet kuttes med 10 millioner

Landbruksminister Sylvi Listhaug har avlyst det grønne skiftet i landbruket. Alt som kunne satt Regjeringen på klimasporet i landbruket, er kuttet. Dette går i stikk motsatt retning av retorikken fra miljøvernminister Tine Sundtoft om grønt skifte og klimagasskutt i alle sektorer. Vi forventer at Regjeringen i de videre forhandlingene med landbruket legger på plass disse pengene igjen, sier nestleder i miljøstiftelsen ZERO Kari Elisabeth Kaski.

Forbrukerne er ikke kun opptatt av pris, de er også opptatt av hvordan maten er produsert. Dette er en sterkt voksende trend i våre naboland. Debatten om palmeolje og langreist «eksosskinke» den siste tiden har vist oss forbrukerne i Norge heller ikke er likegyldige til hvordan maten blir til.

Listhaug kutter spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) med 70 millioner, klima- og miljøtiltak kuttes med 3 millioner og støtten til biogass kuttes i sin helhet. Begrunnelsen for det siste er at pengene for 2013 og 14 ikke ennå her blitt benyttet. Årsaken til dette er ikke at ingen har ønsket å benytte seg av pengene, men at LMD ennå ikke har fått klar retningslinjene for støtteordningen. Derfor en noe underlig begrunnelse for å fjerne støtten til et av de viktigste klimatiltakene i jordbruket. I tillegg kuttes også støtten til bioenergiprogrammet med 10 millioner.

Tilbudet fra regjeringen gir et dårlig signal til alle bønder ønsker å redusere klimabelastningen fra sin produksjon med å satse på biogass Dette er dårlig nytt for alle som ønsker en mer klimavennlig og framtidsrettet mat og energiproduksjon her i landet, sier Kari Elisabeth Kaski.