6. mai 2014

PM: Jordbruksoppgjør uten spor av klima

Jordbruksoppgjør uten spor av klima

Jordbruksoppgjøret handler ikke bare om bondens inntekt, det handler også om hvordan Regjeringen legger til rette for klimaomstilling og det grønne skiftet i landbruket. ZERO er skuffet over at landbruksminister Sylvi Listhaug foreslår kutt over hele linja:
– spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) kuttes 70 millioner,
– klima- og miljøtiltak kuttes 3 millioner,
– støtten til biogass kuttes i sin helhet (2 millioner)
– støtten til bioenergiprogrammet kuttes med 10 millioner

Landbruksminister Sylvi Listhaug har avlyst det grønne skiftet i landbruket. Alt som kunne satt Regjeringen på klimasporet i landbruket, er kuttet. Dette går i stikk motsatt retning av retorikken fra miljøvernminister Tine Sundtoft om grønt skifte og klimagasskutt i alle sektorer. Vi forventer at Regjeringen i de videre forhandlingene med landbruket legger på plass disse pengene igjen, sier nestleder i miljøstiftelsen ZERO Kari Elisabeth Kaski.

Forbrukerne er ikke kun opptatt av pris, de er også opptatt av hvordan maten er produsert. Dette er en sterkt voksende trend i våre naboland. Debatten om palmeolje og langreist «eksosskinke» den siste tiden har vist oss forbrukerne i Norge heller ikke er likegyldige til hvordan maten blir til.

Listhaug kutter spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) med 70 millioner, klima- og miljøtiltak kuttes med 3 millioner og støtten til biogass kuttes i sin helhet. Begrunnelsen for det siste er at pengene for 2013 og 14 ikke ennå her blitt benyttet. Årsaken til dette er ikke at ingen har ønsket å benytte seg av pengene, men at LMD ennå ikke har fått klar retningslinjene for støtteordningen. Derfor en noe underlig begrunnelse for å fjerne støtten til et av de viktigste klimatiltakene i jordbruket. I tillegg kuttes også støtten til bioenergiprogrammet med 10 millioner.

Tilbudet fra regjeringen gir et dårlig signal til alle bønder ønsker å redusere klimabelastningen fra sin produksjon med å satse på biogass Dette er dårlig nytt for alle som ønsker en mer klimavennlig og framtidsrettet mat og energiproduksjon her i landet, sier Kari Elisabeth Kaski.