19. august 2016

PM: Milepæl for grønt drivstoffskifte

Zero_biodrivstoff_tre
St1 har i dag meddelt at de vil etablere biodrivstoffproduksjon basert på norsk skogsavfall i samarbeid med Treklyngen. Dermed får vi milliardinvesteringer i norsk industrivirksomhet, som vil levere 50 millioner liter bærekraftig biodrivstoff årlig til det norske markedet.

– Etableringen av biodrivstoffabrikk på Hønefoss er en milepæl i det grønne skiftet. ZERO har lenge pekt på denne muligheten i Norge. Nå får vi grønn industrivirksomhet på norsk jord, vi får en ny forretningsmulighet for norsk skog, og vi får bærekraftig biodrivstoff som kan bidra til å kutte utslippene i transportsektoren tilsvarende utslipp fra 32 000 biler med fossilt drivstoff, sier daglig leder i ZERO Marius Holm.

– Avgiftsendringer, økt omsetningspåbud og ambisiøse aktører som ST1 og Viken Skog/Treklyngen er forutsetninger for ny industri og økt verdiskapning. Grønne markeder fungerer. Jeg håper regjeringen og støttepartiene i forhandlingene om grønt skatteskifte lar seg inspirere. Fornybart råstoff fra bærekraftig og sertifisert skog er et viktig bidrag for å redusere bruken av fossile ressurser. Å gjøre fossilt drivstoff dyrere er det viktigste tiltaket for å berede grunnen for flere slike prosjekter, sier Marius Holm.

Om biodrivstoff
Biodrivstoff er det fornybare drivstoffet som har flest sammenlignbare egenskaper med dagens fossile drivstoff, men tilfører ikke fossilt karbon til atmosfæren når det brennes. Derfor bidrar ikke biodrivstoff til klimaproblemet, men er tvert imot en sentral løsning på problemet. Alle scenarier med ambisjon om å nå målene om et nullutslippssamfunn innebærer utstrakt bruk av biodrivstoff. I Norge har vi store bioressurser, primært i skogen, men også i form av avfall, biprodukter fra industrien og marine råstoff. Ved å ta i bruk bioressursene kan vi både erstatte fossile materialer, kjemikalier og drivstoff, og slik kutte utslippene fra både bygg, transport og industri. I Norge blandes biodrivstoff i dag inn i vanlig bensin og diesel. I tillegg bruker transportører som Tine, Posten og ASKO biodrivstoff i lastebiler, og luftfarten arbeider for å få opp bruken i fly.
For mer informasjon
Kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93 40 13 82
Fagsjef Kåre Gunnar Fløystad tlf. 951 80 221