fbpx
1. juni 2015
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Revidert nasjonalbudsjett 2015: Endelig avklaring for biodrivstoff

Pressmelding fra ZERO – RNB2015: Endelig avklaring for biodrivstoff

De borgerlige partienes enighet om revidert nasjonalbudsjett 2015 kommer med flere grønne signaler.

 
– Samarbeidspartene foreslår et generelt fritak for veibruksavgift for alt biodrivstoff som ikke omfattes av omsetningspåbudet. Endelig får vi opphevet feilskjæret fra 2010, og får et teknologinøytralt avgiftssystem for biodrivstoff som ikke forskjellsbehandler biodiesel og bioetanol. Dette er et viktig signal for den videre satsningen på biodrivstoff i Norge, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

– Regjeringen skal legge frem en plan for implementering av skattefradrag for enøk i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2016. Dette er bra og betyr at samarbeidspartiene følger opp valgløftet sitt og vedtaket om at støtteordningen i Enova er midlertidig. Vi har tro på økt oppslutning om ENØK når insentivet kommer gjennom skatt, og at dette vil gi rom for å støtte langt flere tiltak enn Enova kan. Først når alle energitiltak du kan gjøre hjemme hos deg selv omfattes, vil folk flest bli del av klimaløsningen, sier Marius Holm.

– Signaleffekten av å plusse på 20 millioner kroner til miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge er riktig. Fondet må økes for å bidra til grønn omstilling, sier Marius Holm.


– Samarbeidspartiene åpner også for at NOKUS-regelverket skal vurderes, slik at det blir enklere å øke investeringene i fornybarprosjekter i utviklingsland. Dette er et viktig signal til skatteutvalget, sier Holm.For mer informasjon og kommentarer kontakt:

kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf. 93401382